Saturday, March 25, 2023

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းၼၢႆး လင်ၼိုင်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်း ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ မႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉၼွင်ၵႅဝ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈ တွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လင်ၼိုင်ႈ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉတူႈယဵၼ်သေမႆႈၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်မႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၼိူဝ် လွင်ႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ တီႈပွၵ်ႉၼွင်ၵႅဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်း ပႃႈၺုၼ်ႉမေႇ ၊ ၾၢႆႇၶႄၾႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈၶႄၾႆးမွတ်ႇၵႂႃႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ။ လွင်ႈလူႉသုမ်း မီးၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ လွင်ႈလူႉသုမ်း လၢႆးႁူဝ်ယွႆႈ မၼ်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 40 လင်။ ပဵၼ် တၢင်းထုင်ႉမိူင်း ယေႃ၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ဝဵင်းပၢင်လူင် လႄႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၼႆႉ ၵႆႉတတ်းၾႆးၾႃႉ ၊ ဢၼ်ၶိုၼ်း ပွႆႇပၼ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၶိင်ႇမီးၶၢဝ်း၊ ႁႅင်းၾႆးၵေႃႈဢမ်ႇမၢၼ်ႇ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆး ၾႃႉသျွတ်ႉ ၾႆးၵႆႉမႆႈႁိူၼ်း ၊ ၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇၾႆးၾႃႉတႄႉပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉဝႃႈ ႁႅင်းၾႆးဢမ်ႇမၢၼ်ႇ ၊ ၾႆးမႃးမႃးၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇလႄႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၾႆးတေဢမ်ႇသျွတ်ႉ/မႆႈႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ၵွၼ်ႇတေဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ႁႂ်ႈထတ်းတူၺ်း မုၵ်ႉ  ၾႆး၊ ၾႆးၶဵင်ႇၽြႃးလီလီ၊ သၢႆၾႆးၾႃႉသဵၼ်ႈၵဝ်ႇ/သဵၼ်ႈလဵၵ်ႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁႂ်ႈပုတ်ႈ/လၢႆႈ ပႅတ်ႈပဵၼ်သဵၼ်ႈမႂ်ႇ သဵၼ်ႈယႂ်ႇ။ ၽွင်း လၢႆႈသၢႆၾႆးၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁွင်ႉၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၶဝ်မႃးၸွႆႈလၢႆႈပၼ်- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း