Thursday, July 25, 2024

ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ ပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

Must read

ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ/ သႃလႃး တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး မႆႈၵႂႃႇတင်းလင် လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွင်ႈတီႈၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ (သႃလႃး) ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး 29/8/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ/ သႃလႃး တီႈထမ်ႇမယူင်ႇ ၽြႃးယၢၼ်ႇပျေႇ ပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ယွၼ်ႉသင်လႄႈမႆႈ တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾႆးၼႆႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈမႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉ ၽိူဝ်ႇ ၶႃႈႁၼ်ၵေႃႈ ၾႆး ၼႆႉ ပေႃးမႆႈႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်မႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸလွပ်ႈ/ သႃလႃး တီႈ ထမ်ႇမယူင်ႇ ၽြႃးယၢၼ်ႇပေႇ။ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးဝႆႉ ထဝ်ႈယိင်းၵူၼ်းဢႃႉ ယူႇဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း ထၢၵ်ႈ ၶႃပုတ်း ၵေႃႈယူႇဝႆႉတီႈၼၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၶႃသွင်ၵေႃႉတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်း ပဵၼ်သင်။ ၾႆးတႄႉ မႆႈသႃလႃးပႅတ်ႈတင်းလင်ၶႃႈယဝ်ႉ ၸလွပ်ႈၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၶႄၾႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈၶႄၾႆးမွတ်ႇၵႂႃႇ တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းၶိုင်ႈထိုင် 12 မူင်းပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

“ၸလွပ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၸလွပ်ႈမႆႉ မုင်ႈလဵၵ်းၽိူၵ်ႇ။ ယွၼ်ႉမႆႉၸလွပ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းႁႅင်ႈဝႆႉလႄႈ ၾႆးၼႆႉ မႆႈႁုပ်ႇ ငၢႆႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢွင်ႈတီႈၾႆးမႆႈၼႆႉ ၸမ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႈၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶႄ။ ၵႃးၾၢႆႇၶႄၾႆး မႃးၸွႆႈႁူတ်ႈၵေႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈတူၵ်းလိုၼ်းပႅတ်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢွင်ႈတီႈၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉၶႃႈ။ ၵဵဝ်ႇ လူၺ်ႈလွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉ ယူႇတီႈယေးၶဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတွင်ႈထၢမ် တီႈသိုၵ်းထၢၵ်ႈၼၼ်ႉယူႇ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၼၢႆး သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/8/2022 ၼၼ်ႉ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ မႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉၼွင်ၵႅဝ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လင်ၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/8/2022 ၼႆႉသမ်ႉ ၾႆးမႆႈထႅင်ႈ တီႈၸလွပ်ႈ/ သႃလႃးၼႆႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ သွင်ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း