Sunday, May 26, 2024

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆထူမ်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ၸဝ်ႈၼႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

Must read

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁႅင်းလၢႆဝၼ်း   ၼမ်ႉပႃႇလႆလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး လူႉသုမ်းၼမ် မၢင်ၸဝ်ႈလႆႈဝၢၼ်ႇၸိူဝ်ႉၾၼ်းမႂ်ႇ/ ႁဵတ်းတိူၵ်ႇၵႃႈၶိုၼ်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသဵင်ႈၼမ်။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉလုပ်ႇတူင်ႈၼႃး ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် 5-6 ဝၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ၸဝ်ႈၼႃးလုသုမ်းၼမ်  လႆႈဝၢၼ်ႇၵႃႈ သႂ်ႇၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းလႄႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသဵင်ႈၼမ်။  

- Subscription -

ၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းၼၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၼႃးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ၸိူဝ်းတီႈၶူင်ႈယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ၸဝ်ႈၼႃးမၢင်ၵေႃႉထူၺ်ႈၵႃႈဝႆႉ သမ်ႉပေႃးတေသွမ်ႈယဝ်ႉ၊ ဢဝ် ၼမ်ႉမႃးလုပ်ႇပႅတ်ႈ လႆလွင်ႈၸွမ်းတင်းၼမ် ၊  ၸွၵ်းတူၼ်ႈၵႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၵဵပ်းဢဝ်မႃးၶိုၼ်း ၵႆဝႃႈၵႆ   ။ မၢင်လွၵ်းၵေႃႈ ၶီႈၵူမ်ႇၶီႈလိၼ်သၢႆးထူမ်ႈတိူၵ်ႇၵႃႈ၊   ဢမ်ႇၸၢင်ႈထူၺ်ႈတူၼ်ႈၵႃႈ မၢင်ၵေႃႉ ပေႃးလႆႈထႆ/ဝၢၼ်ႇ ၽၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇၶိုၼ်းမူတ်းမူတ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾူၼ်တူၵ်းလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႈႁိူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သေဢိတ်း။ ၼမ်ႉထူမ်ႈပေႃးဢမ်ႇႁၼ်လွၵ်းၼႃး၊ ၸဝ်ႈၼႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသေတႃႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတႄႉ ပဵၼ်ၽွင်းလူဝ်ႇၾူၼ်။  

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉလုပ်ႇတူင်ႈၼႃး ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ

“ၼမ်ႉၼႆႉ လုပ်ႇယိုင်ႈဝႆႉၼႂ်းၼႃးလၢႆဝၼ်းယူႇဢေႃႈ ။ တိုၵ်ႉၸင်ႇႁႃယူပ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ဝၼ်း သွင်ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း။ ”- ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇမႄးထႆ တႃႇဝၢၼ်ႇၵႃႈၶိုၼ်း  ယွၼ်ႉၶၼ် ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသုင် ။ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼမ်ႉမၼ်း 1 လိတ်ႊလႂ် 2,700 ပျႃး ထိုင် 3,000 ပျႃး ။ ၵႃႈၾုၼ်ႇ ထၢတ်ႈ (မေႇဢေႃႇၸႃႇ)  1 ထူင်လႂ်သႅၼ်ပၢႆ။ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉဢၼ်တေလႆႈမႃးၶိုၼ်းသမ်ႉတေၶၢႆလႆႈၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈလႂ်ၵူၺ်းဢမ်ႇႁူႉ ၸဝ်ႈၼႃးၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီမႃးၼႆႉ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်း ၼမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉလုပ်ႇ ၊ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးလႄႈ ၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇ ယႃႉပႃႇထိူၼ်ႇ ပႃႇမႆႉ လူႉၵွႆ ။ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းမၢႆႈသမ်ႉ ၼမ်ႉၼွင် ၼမ်ႉၵေး ႁႅင်ႈ၊ ၼမ်ႉဢမ်ႇပေႃးၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးလၢတ်ႈ ။

ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ မီး 12 ပွၵ်ႉ ၊ 14 ဢိူင်ႇ၊ 74 ဝၢၼ်ႈ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းမူတ်းမီး 41000 ပၢႆ။ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၵႂၢင်ႈ 1245 လွၵ်းလၵ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈပဵၼ်ပိူင်လူင် ။ ၶဝ်ႈသၢၼ်ဢၼ်ဢွၵ်ႇတီႈမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ လဵင်ႉလႆႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၊ လၢင်းၶိူဝ်းတင်းမူတ်း။ သင်ဝႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း