Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းပၼ်ႇ

ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တၢင်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ယွမ်းလူင်းတင်းၼမ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ  တၢင်းဝဵင်းဢွၼ်ႇသမ်ႉတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း လူႉတၢႆယူႇၵူႈဝၼ်း ။ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁွင်ႉသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယူႇၶိူဝ်းယႂ်း ၊ ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ တၢင်းဝဵင်းဢွၼ်ႇတႄႉ တိုၵ်ႉမီးၼမ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းဝူင်ႈသွင်ဝူင်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ႁူင်းယႃဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈ။ “ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇမီးထိုင်...

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ် တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈမီး

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾၢႆႇယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းယၢမ်းလဵဝ်မီးၵႂႃႇ 400 ပၢႆ  လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး 5 ၵေႃႉ  ။ ၼၢင်းသီၼူၼ်း မေႃယႃလုမ်းလႃး ၵူၼ်းပဵၼ် ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တေလႆႈဝႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ်...

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တိုၵ်ႉၼမ် ၵၢတ်ႇမိူင်းပၼ်ပိၵ်ႉဝႆႉ ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ်ၵၢင်ဝဵင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း၊ ၸဝ်ႈၽၵ်းၶဵဝ်သမ်ႉသိူဝ်ႇၶၢႆၵၢင်ဝဵင်းၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၸၢႆႇတိုၵ်ႉၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈႁႅင်း ။  ၵၢတ်ႇမိူင်းပၼ်ႇတႄႇပိၵ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/9/2021   တႃႇၵႅတ်ႈ ၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19   ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် ၼႃႈဝတ့်မူၺ်ႇတေႃႇ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သမ်ႉၵိုတ်းၶွၼ်ႈလီဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပႆႇၸၢင်ႈတမ်းၸႂ်လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈထိုင် မိူင်းၼၢႆး – မိူင်းပၼ်ႇ

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 10 ၵေႃႉ  ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု ၶူပ်ႇပၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/7/2021 ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူဝ်းယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃမိူင်းပၼ်ႇ 10 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး 8 ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ 2...

ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇပဵၼ်တီႈထၢတ်ႈပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇ မိူင်းပၼ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ထၢတ်ႈပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇ/ သၼ်လွႆထၢတ်ႈၵုင်းပိၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီး ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၼုင်ႈလိူင် 50 တူၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3-6/6/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း  ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းပၢင်ၶၢမ်ႇသၢင်ႇတီႈ ထၢတ်ႈပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇ မိူင်းပၼ်ႇ   ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆႉဝၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းထႅင်ႈ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/3/2021 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်လၵ်း ဢိူင်ႇဝူဝ်းလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်း ၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မွၵ်ႈ 300 ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်း ၸႂ်ႉၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ ၵႂၢမ်းသင်ႇၼၼ်ႉလုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 17 မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ၶူဝ်လမ် ၼၼ်ႉမႃး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢၼ်ႈသၢမ်လၵ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈရူတ်ႉၵႃးႁွၼ်ႈထဝ်ႇၵၢင်ဝဵင်းၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ဢမ်ႇႁတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆၸႄႈဝဵင်း လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁႅင်းရူတ်ႉႁွၼ်ႈ ထဝ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူႈၶမ်ႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း ႁႅင်းရူတ်ႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၶိုၼ်ႈလူင်း  ၵၢင်ဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆလၢႆဝဵင်း၊  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ  လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆလၢႆဝဵင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ -...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း

ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်လိူဝ် ဝၼ်းၵဝ်ႇ ပႃးတင်းႁွင်ႈၵၢၼ်တႂ်ႈၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸႄႈဝဵင်း တႃႈ ၶီႈလဵၵ်း ၵဵင်းတုင် တူၼ်ႈတီး လၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းပၼ်ႇ မိူင်းၼၢႆး လႃႈသဵဝ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး မိူင်းယႆ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မႃးၵမ်း 2 ၼႆႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃးသႂ်ႇၸႂ် ၼႂ်းၵၢၼ်လုမ်းလႃး ၵႅတ်ႈၵင်ႈ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းယူႇသေတႃႉၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ် ႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်ပၢႆးယူႇလီဢွၵ်ႇဝႆႉတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလၢင်းၶိူဝ်း ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇ ပေႃးသႂ်ႇၸႂ် လွင်ႈၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၵႃႈႁိုဝ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်ပလိၵ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်...

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းပၼ်ႇဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶိုၼ်ႈႁဵတ်း

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး တႃႇပီ 2021 - 2025 ၼၼ်ႉ   ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈတီႈယူႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း...

ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တင်းၽူႈတႅၼ်းတႆးလႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ဢွင်ႇပေႉ လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး 1 တီႈၼင်ႈ ပဵၼ်ၶဵတ်ႇသဵင် ၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၵွင် ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း RCSS ၵုမ်းၵမ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၵွင် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈတူင်ႉၼႂ်း RCSS ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၵွင် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်တူင်ႉၼိုင်...

ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သၢင်ႇသီႈၸၢင်ႈၵိၼ်ၵၢင် တႃႇႁူဝ်သိူဝ် သိူဝ်ၽိူၵ်ႇၸၢင်ႈၵိုတ်းႁူဝ်ႁၢင်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မီး မိုၼ်ႇသၢမ်ႁဵင်ပၢႆ - ပႃႇတီႇ တႆး သွင်ဢၼ် တိုတ်ႉသၢႆႉတိုတ်ႉၶႂႃသေ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸၢင်ႈဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပွၵ်ႉယႂ်ႇ မီး 4 ပွၵ်ႉ - ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ပွၵ်ႉဢွၵ်ႇ၊ ပွၵ်ႉတူၵ်း တင်း ပွၵ်ႉၵၢင် -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ်

 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ   ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ် ၊ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ (ဝၢႆးလင် ၽူႈၵွၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢင်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ်) မႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႅၵ်ႇပဵၼ်လၢႆငႃးသိုၵ်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ သွၵ်ႈတဝ် ၸွမ်းၵိဝ်ႇ ၸွမ်းတၢင်း ၸွမ်းပွၵ်ႉ...

ၽူႈတႅၼ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃးယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်း

ရူတ်ႉၵႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပႃးၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းယဝ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “သင်ဝႃႈ ပၼ်ႁႃသုၵ်ႉယုင်ႈလိူဝ်ႁႅင်းမႃး တႄႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” - ဝႃႈၼႆ။ ရူတ်ႉၵႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၺႃးယိုဝ်းၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼႃးဝွၼ် - ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸွႆး ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယဝ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵႂႃႇမႃးလၢႆတီႈ၊ ၼိူဝ်တၢင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img