Tuesday, June 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ်

Must read

 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ   ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ် ၊ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း  ။

Photo SHAN- ဝတ်ႉၵျွင်းႁၢမ်းပွတ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸွႆး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ (သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈလိုပ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈမိူဝ်ႈပီ 96-97 လႄႈ ဝၢၼ်ႈလႆႈႁၢမ်းၵႂႃႇတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်)

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ (ဝၢႆးလင် ၽူႈၵွၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢင်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ်) မႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႅၵ်ႇပဵၼ်လၢႆငႃးသိုၵ်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ သွၵ်ႈတဝ် ၸွမ်းၵိဝ်ႇ ၸွမ်းတၢင်း ၸွမ်းပွၵ်ႉ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ/ ဢိူင်ႇ   ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ   ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်း ယင်းဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈ/ သူၼ်ၵၼ် တၢင်းပွတ်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆး ၵူၼ်း မိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅၵ်ႇပဵၼ်လၢႆငႃးသိုၵ်းသေ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇယူႇၼႂ်း ဝဵင်း ၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ ၼိုင်ႈငႃးသိုၵ်းၼႆႉ တေမီးဢဵၼ်ႁႅင်း 10 ထိုင် 20 ၵေႃႉၼႆႉၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းလႂ်ၶႃႈ ၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း ယဵၼ်လူင်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းဢမ်ႇၵိုၼ်း မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ တင်ႈတႄႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃ တၢင်း ၾၢႆႇၸၢၼ်းၼၼ်ႉမႃး” – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇၶၢမ်းႁဵတ်းႁႆႈ ႁဵတ်းသူၼ် တၢင်းပွတ်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇထၢင်သဝ်းယူႇဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈ ၼႃးဝွၼ် – ႁူၺ်ႈၸွႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈ/ သူၼ်ၵၼ်ၶႃႈ။ ယဵၼ်လူင်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်သွၵ်ႈတဝ်ၼမ်တႄႉၶႃႈ” – ၵူၼ်းၵႂႃႇၶၢမ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈသူၼ်တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း မိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း ယလၶ ၶူဝ်လမ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်သွၵ်ႈတဝ် လမ်းသူၼ်ႈတိၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼွင်ႉ (ႁိုဝ်) ၸၢႆးၼီႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇ၊ ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၶိုၼ်း တီႈၼင်ႈသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶိုၼ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သိုၵ်းၶဝ် သွၵ်ႈတဝ်ၵႂႃႇ တဝ်မႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ ။ လွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်မႃးႁွၼ်ႈထဝ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉႁူမ်ႈပွင်း တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းယလၶ ၶူဝ်လမ်  လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း