Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းပၼ်ႇ

ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃသုင် ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇၸႂ်လီ

ၸူဝ်ႈ ပိုတ်ႇၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ) မႃးၸမ်လိူၼ်ၼႆႉ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ (ၽၵ်းမီႇ ၶၢဝ်) ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပဵၼ်ၵၢၼ်လီ 1 ၸွႆႉလႂ် ထိုင် 7,000 ပျႃး။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2023 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ၵူၼ်းလၵ်ႉလိူင်ႇ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇၼႂ်းသူၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၽွင်းၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇထူၺ်ႈထွၼ်ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မီးၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၊ ၸဝ်ႈသူၼ်လႄႈပလိၵ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းလၵ်ႉ ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇတီႈသူၼ်ဝၢၼ်ႈၼိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 09/03/2023 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵႅင်း ဢိူင်ႇၵုင်းၵႅင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၶဝ်ႈလၵ်ႉထူၺ်ႈထွၼ်ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႇရႃႇၸႃႇ ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈသူၼ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၽူႈလၵ်ႉပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ယူႇဝၢၼ်ႈၵုင်းၵႅင်းဢေႃႈ။ ၸိုဝ်ႈမၼ်းႁွင်ႉဝႃႈ ဢူးတၢၼ်းဢေး ၶႃႈဝႃႇဢႃႇယုမီးမွၵ်ႈ 50 ပီၼႆႉဢေႃႈ။...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တေၸတ်းယႂ်ႇ

 ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး 76 ပီ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  ႁိုၵ်ႉၵၼ် တင်းပၢင်ပွႆးၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ ၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်း ၶိူဝ်းလႄႈ တေမီးပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ် ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ၸိုင် တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီလႄႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

သင်ၶၸဝ်ႈ – တၵ်ႉၵႃႇ တေၸတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ပၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇထမ်ႇမိၵ ၶွပ်ႈတဵမ် 12 ၶူပ်ႇ

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ထမ်ႇမိၵ ဢၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တၵ်ႉၼၢႆဝႆႉ မီးၾၢင်ႇႁၢင်ႈၽူႈမျၢတ်ႈၵူၼ်းလီၼၼ်ႉ  ဢႃယုၸဝ်ႈတေၶွပ်ႈတဵမ် 12 ၶူပ်ႇယဝ်ႉလႄႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇပၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 25/12/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ တေယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇပၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ထမ်ႇမိၵ ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 12...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တၵ်ႉၼၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ မီးၾၢင်ႇႁၢင်ႈ ၽူႈမျၢတ်ႈၵူၼ်းလီ ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/8/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈ ထိုင် တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တၵ်ႉၼၢႆၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ထမ်ႇမိၵ ၼၼ်ႉဝႃႈ တေပဵၼ်ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း တူၼ်မႂ်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။   ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇၼ (ၸဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ) ၸဝ်ႈၽူႈၼႄတြႃး တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်း...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ လူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ။ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းမႃး ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး  ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းပၼ်ႇယၢပ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵေးလၢင်းသုင် လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း

ပီၼႆႉ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်တူပ်ႉၼႅပ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းပၼ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၵိုတ်းယင်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈထၢမ်ၾၢၵ်ႇပၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉၵေႃႈယင်းမီး ဝႃႈၼႆ။ ပီၼႆႉ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈ၊ ၵႃႈၾုၼ်ႇ(မေႇဢေႃးၸႃႇ)၊ ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းပဵၼ် 2-3 ပုၼ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပီၼႆႉတႄႉ ယၢပ်ႇႁႅင်းလိူဝ်ၸႂ်ဢေႃႈ။ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ...

ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃမိူင်းပၼ်ႇ သုင်လီယူႇသေတႃႉ ပီၼႆႉ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼမ်ပဵင်းလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉ  

ပီၼႆႉ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သုင်မႃးလိူဝ်ပီပူၼ်ႉမႃးယူႇသေတႃႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၾိင်ႈၾႃႉဢမ်ႇမၢၼ်ႇလႄႈ ၽၵ်းမီႇႁေႃ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼမ်ပဵင်းၸဝ်ႈသူၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ ၊ငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းသႂ်ႇဝႆႉၼမ်လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်တိုၵ်ႉလၵ်ႉလွမ်မႆႈၸႂ် ယူႇ။ ပီၼႆႉ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ တၢင်းပွတ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၢႆလႆႈ ၸွႆႉ 2,000 – 3,000 ပျႃး  ၵႃႈၶၼ်မီႁေႃ ၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ပီၵၢႆပီဢွၼ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း သွင်လင်ထပ်းၵၼ် တီႈမိူင်းပၼ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇၵုင်းၵႅင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သွင်လင်ထပ်းၵၼ်   လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ပဵၼ်ႁိူၼ်းလုင်းထုၼ်းဢွင်ႇ - ၼၢင်းၸိင်ႇသေ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး လၢမ်းမႆႈပႃးထႅင်းႁိူၼ်း လုင်းၼေႃႇ - ပႃႈၸိင်ႇမျႃႉ  ၊ ၾႆလၢမ်းမႆႈဝႆး ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ ၸဝ်ႈၶူး ဝူၺ်ႇပုင်ႇလ...

ၸဝ်ႈၸၢင်း တူၼ်ၼိုင်ႈၵူၼ်းမွၵ်ႇမႆႇ မႃးယူႇသဝ်းႁင်းၵူၺ်းတီႈၵျွင်းႁၢမ်း ဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လူႉလွၼ်ႇႁင်းၸဝ်ႈဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၼ်ၸႂ်

ၸဝ်ႈၸၢင်း ပိင်ႇၺႃႇ (ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈပူႇ ပိင်ႇၺႃႇ လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းႁၢမ်း ဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ(တပ်း) ၽွင်းဢႃယုလႆႈ 68 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 29/3/2022 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းပရႁိတ မိူင်းပၼ်ႇ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈၸၢင်းပိင်ႇၺႃႇ လႆႈလွၼ်ႉၵႂႃႇ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး ဢိူင်ႇတွင်ၵႂၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်း...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉပလိၵ်ႈ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ တႃႇႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ဝႃႈၼႆ။ တႃႇႁႃ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇမႄးၵေႃႇ ၵုမ်းလုမ်းလႃး ႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈမိူင်းၸၢင်ၼႆသေ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃလွင်းတႄႇဢဝ်တႃႇႁႃငိုၼ်းၵွင်ႈၵၢင် ဝၼ်းတီႈ 15/3/2022 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 20/3/2022  တီႈၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈ တွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမိူင်းပၼ်ႇဝႃႈ ၽႂ်ပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉ/ႁိူၼ်းဝၼ်းတီႈ 1/2  ၼႆႉတေၺႃးယိုတ်းႁိူၼ်း

ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ ၸွမ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ ပိုတ်ႇႁိူၼ်း ၊ ၽႂ်ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ  တေၺႃးၶွၵ်ႈ 3 ပီတေၺႃးယိုတ်းႁိူၼ်းဝႃႈၼႆ။   ဢၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2022 ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း။ တၵ်းလႆႈပိုတ်ႇၶၢႆဢမ်ႇထၢတ်ႇတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 13/2/2022 - ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၵေႃႈၸႂ်ႉၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပႃးထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၺႃးတီႉတီႈမိူင်းၵိုင် ႁိုင်လိူၼ်ပၢႆ ပႆႇလွတ်ႈမႃး

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတီႉၺွပ်း တီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉ ႁိုင်လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇသင် ဢမ်ႇပႆႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းလႄႈ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး တင်းလင် ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ မႆႈၸႂ်ႁႅင်း။ ၸၢႆးထဵၼ်း ဢႃယု 35 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်း ယွမ်ႇ 12 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးတီႉတီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု...

ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ

လၢႆဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႇႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လူႉသုမ်း တင်းၼမ်။   ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လူမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈတူင်ႈၸူႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်းၸွႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။ ၵူၼ်း  မိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “   တိူၵ်ႈၽၵ်းမီႇ...

ၵၢတ်ႇၽိတ်ႈ ဢွၵ်ႇဝႃႇသႃဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵၢတ်ႇၽိတ်ႈ (ဝၼ်းတုမ်းသိလ် ဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ) တီႈမိူင်းပၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၸၢႆႇၶၢႆၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းလူႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈသတ်ႉၼႅၼ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ ၵူၼ်း  မိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းၵၢတ်ႇၽိတ်ႈ တီႈမိူင်းပၼ်ႇ ၵိုၼ်းႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ။ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း တႄႉ သႂ်ႇၵၼ်ယူႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img