Thursday, May 30, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈ – တၵ်ႉၵႃႇ တေၸတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ပၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇထမ်ႇမိၵ ၶွပ်ႈတဵမ် 12 ၶူပ်ႇ

Must read

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ထမ်ႇမိၵ ဢၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တၵ်ႉၼၢႆဝႆႉ မီးၾၢင်ႇႁၢင်ႈၽူႈမျၢတ်ႈၵူၼ်းလီၼၼ်ႉ  ဢႃယုၸဝ်ႈတေၶွပ်ႈတဵမ် 12 ၶူပ်ႇယဝ်ႉလႄႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇပၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 25/12/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ တေယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇပၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ထမ်ႇမိၵ ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 12 ၶူပ်ႇ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ၵျွင်း မူၺ်ႇတေႃႇ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လူႇၶၢမ်ႇ ၸဝ်ႈတႃႇၼ တီႈၸမ်ၵႆသေ တေၸတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇပၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ။ သင်ဝႃႈ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼ  ၵမ်ႉထႅမ်လူႇတၢၼ်းမႃးၼႆၸိုင် ဢိင်ၼိူဝ်ႁႅင်းငိုၼ်းႁဝ်းၶႃႈသေ တေတူၺ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ၵႅပ်ႈၵႂၢင်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇ ထႅင်ႈၵမ်ႉ ၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇဝႆႈသႃ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း ၵႃးသွင်သၢမ်လမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ဝၢႆးၶူးဝႃးပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႆႉသေ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ၸူမ်းယုမ်ႇယမ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တၢင်ႇတီႈသီႇ လႅၼ် မႃးလေႇမႃးတၢၼ်းမႃးဝႆႈ ၶိူဝ်းယႂ်း ၵႃးၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 2-3 လမ်း တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈၵျွင်းမူၺ်ႉတေႃႇၵၢင်ဝဵင်းၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵျွင်းတႃႇတိုဝ်းၵမ် မၼ်းၸဝ်ႈဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းဝႆႉ ၼႂ်းၵျွင်းမူၺ်ႇတေႃႇၼႆႉ တိုၵ်ႉႁဵတ်းဝႆႉယူႇ ပႆႇယဝ်ႉၶႃႈ”- ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၸဝ်ႈသၢင်ႇ ထမ်ႇမိၵၼႆႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႇလွင်းသေ ၼုင်ႈလိူင်သၢင်ႇၵၢၼ်း ၶၢမ်ႇမဵတ်ႉၵမ်းလဵဝ်လႄႈ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်သၢမ်တႆး – လိူၼ်သီႇတႆးၸိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တေၶိုၼ်းဢဝ်ၶၢမ်ႇသၢင်ႇလွင်း ပၼ်ထႅင်ႈၵမ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/8/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈထိုင် တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တၵ်ႉၼၢႆၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ထမ်ႇမိၵၼၼ်ႉဝႃႈ တေပဵၼ်ၸဝ်ႈ သိလ် ထမ်းတူၼ်မႂ်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ထမ်ႇမိၵၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢႆးၵျေႃႇၵျေႃႇ (ပေႃႈတႄႉ လူႉသဵင်ႈယဝ်ႉ) မႄႈၼၢင်းၸိင်ႇ ယူႇပွၵ်ႉ 1 (ပွၵ်ႉရႃႇၸႃႇ) ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ ပူႇတႄႉ ႁွင်ႉဝႃႈ လုင်းပုင်ႇၺလႄႈ ပႃႈၸိုၼ်ႈ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈၵေႃႉလဵဝ်။ ယၢမ်းလဵဝ် မၼ်းၸဝ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉ တီႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉၵျွင်းမူၺ်ႇတေႃႇ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ ၵိၼ်သၢၵ်ႈလွတ်ႈ(ၸႆ) မႃးႁိုင်ယဝ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇၼုင်ႈလိူင်သၢင်ႇ ၵၢၼ်း။

မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၶႃႈသွင်မႄႈလုၵ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၶူင်ႈၶၢင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁဵတ်းလႆႈ ၶႃႈသွင်မႄႈလုၵ်ႈ လႆႈၶၢႆႉမႃးယူႇၸွမ်းပေႃႈမႄႈ ၾၢႆႇမႄႈၸဝ်ႈသၢင်ႇ လုင်းပုင်ႇၺလႄႈ ပႃႈၸိုၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႈ 1 ။ ယၢမ်းလဵဝ် လုင်းပုင်ႇၺ ၵေႃႉပဵၼ် ပူႇသမ်ႉ တႃမွတ်ႇဝႆႉတင်းသွင်ၶွၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (တႃမွတ်ႇလိူမ်ႈ) ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း