Thursday, May 30, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း သွင်လင်ထပ်းၵၼ် တီႈမိူင်းပၼ်ႇ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇၵုင်းၵႅင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သွင်လင်ထပ်းၵၼ်   လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ဢိူင်ႇၵုင်းၵႅင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ပဵၼ်ႁိူၼ်းလုင်းထုၼ်းဢွင်ႇ – ၼၢင်းၸိင်ႇသေ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး လၢမ်းမႆႈပႃးထႅင်းႁိူၼ်း လုင်းၼေႃႇ – ပႃႈၸိင်ႇမျႃႉ  ၊ ၾႆလၢမ်းမႆႈဝႆး ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ဝူၺ်ႇပုင်ႇလ မိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်လင် တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၼႆႉ ယွၼ်ႉ သင်လႄႈမႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းတႅတ်ႈတေႃး။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ယူႇႁိူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇထူၺ်ႈၽၵ်းမီႇ။ ႁဵတ်း ၼၼ်လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် မႆႈပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးမူတ်း။ တၼ်းလႆႈၸၢၵ်ႈထႆႇၼႃႈၵူၺ်း။ ငိၼ်းဝႃႈ ၸၢၵ်ႈႁွၼ်ႊတႃႊ  (Honda) သၢင်းၼမ်ႉၽၵ်းမီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မႆႈပႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းသွင်လင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းပႅၼ်ႈ ၵင်ႈၽႃ  သဝ်မႆႉသၵ်း မုင်းလဵၵ်းၽိူၵ်ႇလႄႈၾႆးလၢမ်းမႆႈဝႆး၊  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၾၢႆႇၶႄၾႆးၸွႆႈၵၼ်ၶႄလႄႈတၼ်းမႆႈ 2 လင်ၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈၾႆးမႆႈတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉငိူၼ်ႈငဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“   ၵတ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်း လုင်းၼေႃႇ ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ၽၵ်းမီႇမႃးဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၵွၼ်ႇ။  မိူဝ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉထူၺ်ႈၽၵ်းမီႇၵူၺ်း သင်ဝႃႈ ဢဝ်ၽၵ်းမီႇမႃးဝႆႉထႅင်ႈတႄႉ တေမႆႈပႃးၵႂႃႇ ထႅင်ႈၵွၼ်ႇဢိူဝ်ႈၼၼ်ႉ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ႁိူၼ်းတႄႉ မႆႈမူတ်း ၸဵမ်ၶူဝ်းၶွင် ငိုၼ်းတွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇၵိၼ်တႃႇယူႇၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈတႄႉၵိၼ်းၸႂ်ယဝ်ႉ” – ၸဝ်ႈၶူး ဝူၺ်ႇပုင်ႇလ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁႅင်ႈၶၢဝ်းႁွင်၊ တၵ်းလႆႈၾၢင်ႉလွင်ႈၸႂ်ႉၽိုၼ်းၾႆး၊ ပေႃးဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယႃႇလိုမ်းမွတ်ႇၾႆး၊ ပေႃးသဵပ်ႇပလၵ်ႉၾႆးဝႆႉၵေႃႈ ယႃႇလိုမ်းထွၼ် ၊ ယႃႇယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင် – ၸဝ်ႈၶူး တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း တၵ်ႉၵႃႇၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၼႆႉ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းၵႅင်း မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်း မွၵ်ႈၶိုင်ႈလၵ်း ၸပ်းတၢင်းလူင် မိူင်းပၼ်ႇ – မိူင်းတူၼ်  ။

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 30 လင် လူႉတၢႆ 8 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉလႄႈ ၾႆးတဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း