Sunday, April 14, 2024

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ လူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ဝၢၼ်ႈလွႆၼွႆႉ ဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းမႃး ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး  ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။  

- Subscription -

ၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼမ်ႉၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ထူမ်ႈမႃးတၢင်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလႄႈ ၾၢႆႇ တူၵ်းဝဵင်း သူၼ်ၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼႆႉၶႂ်ႈဝႃႈမွၵ်ႈ 70 ၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ ။    ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်သူၼ် ထူဝ်ႇၼဝ်ႈလႄႈ ၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ၼႃးတႄႉ သုမ်းၵၼ်တင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ သူၼ်ၼႃး ဢၼ်တီႈႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈ ထူမ်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉမီးၼမ်ႉယိုင်ႈဝႆႉယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လုပ်ႇထူမ်ႈထႅင်ႈတင်းၼမ်လၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၾၢႆလူင် 59 လင်၊ ပွၵ်ႉ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ တင်းပွၵ်ႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈလွႆၼွႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇ

“ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ  မႆႈၸႂ်  တုၵ်ႉၶၵၼ်ဢေႃႈ။  ၶဝ်ႈဝႃႇ၊ ထူဝ်ႈၼဝ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇတၢတ်ႇ  ဢေႃႈ။  ၼမ်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 ၼၼ်ႉ လုပ်ႇထူမ်ႇတၢင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း။ ဝၼ်းတီႈ 13 သမ်ႉ လုပ်ႇထူမ်ႈမႃးတၢင်း ၾၢႆႇ တူၵ်းဝဵင်း”- ၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းပၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်၊ ၶူဝ်  ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆထႅင်ႈ တင်းၼမ် လၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႈၼမ်ႉတဵင်းၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ၊ ၶဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၼႃး၊ ထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ၊ ႁူဝ်တႃႈ၊ ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈပုင်းထုၼ်၊ ၼႃးၵူင်း ၸိူဝ်းယူႇသွင်ၾင်ႇၶၢင်ႈတဵင်း။ ႁိူၼ်းယေးဢမ်ႇလွင်ႈဢမ်ႇၵွႆၸွမ်းၼမ်ႉသေတႃႉ ၶူဝ်းၶွင်တႄႉ လူႉသုမ်းၸွမ်းၽွင်ႈယူႇ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း