Thursday, May 23, 2024

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တေၸတ်းယႂ်ႇ

Must read

 ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး 76 ပီ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  ႁိုၵ်ႉၵၼ် တင်းပၢင်ပွႆးၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ ၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်း ၶိူဝ်းလႄႈ တေမီးပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ် ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ၸိုင် တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီလႄႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေၸတ်းယႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ – ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းတႃႇႁပ်ႉၶႅၵ်ႇဝႆႉယႂ်ႇၵႂၢင်ႈဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
Photo Credit to Pi Lao- ၵျွင်းၵမထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတႃႇပၢင်ပွႆးၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ ပီၵွၼ်းသႅင်

ၵူၼ်း လၢင်းၶိူဝ်း ဢႃယု 40 ပၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ တႆး ယႂ်ႇလူင်ၶႃႈ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းတၢင်းၾၢႆႇပူၼ်ႉဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸွႆး တၢင်းၵႂႃႇၼွင်ၼၢင်းယီႈသႅင်ၵေႃႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပီၼႆႉသမ်ႉ ႁိုၵ်ႉၵၼ်တင်းပၢင်ပွႆးၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းလႄႈၶႅၵ်ႇ တေပူၼ်ႉၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်ၶႃႈ ဢေႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မႃးဢွၼ်ၸတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ ပၢင်ပွႆးတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပီၵွၼ်းသႅင်တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း 75 ပီလႄႈ ပၢင်ပွႆးၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ ၵမ်မထၢၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 57 တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၺီႇလႃႇလၢမ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈတီႈၵျွင်းၵမထၢၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5-6-7/2/2023 ။ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇသမ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6-7-8/2/2023 ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႈ တေႁဵတ်းယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တေ ဢမ်ႇၸတ်းယႂ်ႇလူင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ယူႇတီႈတပ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶဝ် ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃး မိူၼ်ၼင်ႇၵူႈပီၼၼ်ႉၵူၺ်း။ တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7 ။ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမွၵ်ႇပႃးလၢႆၾၢႆႇလၢႆၸုမ်းယူႇ။ တႃႇလုမ်းၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇ မွၵ်ႇပႃးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေပဵၼ်မႃး ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း တင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယူႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၵေႃႈ ပီၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းယူႇ ၵူၺ်းတေၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉသေ တေမွၵ်ႇ ၵူၼ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း တႃႇမၢႆတွင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7 ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းသေ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း RCSS/SSA ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 2-3 ပီယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း