Sunday, June 16, 2024

ၸၢဝ်းတႆးသွင်ၵေႃ့မႄႈလုၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၺႃးၽၼ်း

Must read

ၸၢဝ်းတႆးသွင်ၵေႃ့မႄႈလုၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈလေႃးပိတ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၺႃးၵႃးၽႃႇ၊ ၽွင်းမိူဝ်းယွၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၵႃးၽၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 15/12/2022 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ့်  သွင်ၵေႃ့မႄႈလုၵ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၵႃးၽႃႇဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မိူဝ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵႃးသေ ယွၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းလွင်ႈ ဢၼ်ၺႃးၵႃးၽႃႇတမ် ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃးၼၼ်ႉၸႂ်လမ်သေလမ်းၽၼ်းလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းတင်းႁွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ။

- Subscription -
Photo Credit to Owner-ၸၢႆးထႅတ်ႉၵျေႃႇ ဢႃယု 19 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလေႃးပိတ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ၺႃးၸဝ်ႈၵႃးၽၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ့်မႃး ၵႃးတၢင်ႇ သၢႆး လမ်းၼိုင်ႈ ၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈၶႃမႄႈလုၵ်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆ့ ၶၢင်ႈတၢင်း ။ႁဵတ်းၼၼ် ႁေ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇသၢႆးၼၼ့်ၵေႃႈ ဝႃႈတေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းယူႇၼႆသေ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉပႆႇပၼ်မူတ်း။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶႃမႄႈလုၵ်ႈ   မိူဝ်းတုၵ်းယွၼ်း ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း ဢၼ်ၵိုတ်းၶၢင်ႉၼၼ်ႉ ထိုင်ႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵႃး။  ႁဵတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းမႃး ၵႂၢမ်းၼမ်ၵၼ်သေ ထိုင်တီႈ ၽၼ်းၵၼ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ့်ၶိူင်ႈၼၼ့်ပဵၼ် ၸၢႆးထႅတ့်ၵျေႃႇ ဢႃယု 19 ၸိုဝ်ႈမႄႈ ပႃႈၼၢင်းဢွင်ႇ ဢႃယု 55 ပီ ယူဝၢၼ်ႈလေႃးပိတ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ။ မိူဝ်းယွၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းတီႈ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး တၢင်ႇသၢႆး ၼၼ့်သေ ၵႂၢမ်းၼမ်ၵၼ် ထိုင်တီႈ တႅပ်းၽၼ်း လိူတ်ႈတူၵ်းယၢင်ဢွၵ်ႇ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလေႃးပိတ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ -“ ဢၼ်ၶႃမႄႈလုၵ်ႈမိူဝ်းယွၼ်းၼၼ့် ငိုၼ်းတႄ့လႅပ်ႈဢမ်ႇၵိုတ်းၼမ် ဢၢႆႈဢၼ်ႁေႃႈၵႃးၼၼ့်သမ့် လႅပ်ႈပႆႇမီးငိုၼ်းပၼ် ႁဵတ်းၼႆၵႂႃႈ။ ၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆ့ ႁႃငိုၼ်းတွင်းယၢပ်ႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းၼႃႇၼေႃႈ။ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သမ့်ပႆႇၸၢင်ႈတႅၼ်းၼႆၵေႃႈ မီးၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်မႃးသေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၼၼ့်ၶႃႈၼႃႇ။ ပႃႈဢွင်ႇၼၼ့်ၺႃးၽၼ်း ႁႅင်းဝႆ့ဢေႃႈၼၼ့် မိုဝ်းၾၢႆႇသၢႆ့မၼ်းပေႃး ပုတ်းၶၢတ်ႇလူင်ၵႂႃႇယဝ့်ၶႃႈၼႃႇ။လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းတႄ့ ၺႃးၽၼ်း ၵွင်ႇၵေႃႈမၼ်းလႄႈ ၸွမ်းႁူဝ်တႃမၼ်းၸိူဝ်းၼႆ့”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သူၺ်ႇလွႆၵေႃႇ(ရွှေလွိုင်ကော် ကယားပရဟိတအသင်း) ၸွႆႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆ့ တီႈ ႁူင်းယႃလူင်လွႆၶေႃ။

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတတႄႉလၢတ်ႈဝၢႈ -ပေႃးမီးပၼ်ႁႃလွင်ႈ တုမ့်တိူဝ့်ၵၼ်သေ လူဝ်ႇသၢႆတႅၼ်းၵၼ်မႃး ထုၵ်ႇလီ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶဝ်ႈႁႃၵၼ်လီလီ။ ဢမ်ႇသၢင်ႇတေႃႇ မီးၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်သေ ဢမ်ႇဢူတ်းယိူၼ့်တေႃးသ ထိုင်တီႈ ၽိတ်းပေႃ့မေႃးၵၼ် လိူတ်ႈတူၵ်းယၢင်ဢွၵ်ႇ မၢင်ၵေႃ့ ထိုင်တၢႆၵေႃႈမီး- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း