Tuesday, May 21, 2024

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆၼမ် – TNLA မၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း 9 တပ်ႉၵွင်  လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 50 မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 60 ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်းသိုၵ်း TNLA လၢတ်ႈ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶိူင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်သိုၵ်း TNLA ယိုတ်းလႆႈတီႈပၢင်တိုၵ်းတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ

သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14/12/2022 ၼႆႉမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း တင်းၼမ် ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ သွၵ်ႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်း – ၸၢၼ်းဝဵင်း ယၢၼ်ဝဵင်း 10 လၵ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ   တင်းသွင်ၾၢႆႇထႅမ်ႁႅင်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်း TNLA ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ် သွၵ်ႈတဝ်တပ်ႉပၢင်သဝ်းတဢၢင်း တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းလႄႈ ၸၢၼ်းဝဵင်းဝႆႉယူႇ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တေပႆႇ ယဵၼ် တေသိုပ်ႇလႅပ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈ။ ၸူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ။ မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ တၢင်းၾၢႆႇတဢၢင်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁၢင်ႈတူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉတႄႇၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းပၢင်သဝ်းသိုၵ်း TNLA  တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး  တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႈယိုဝ်းပၢင်သဝ်း တီႈလွင်ႈယႂ်ႇမၼ်း ပဵၼ်လၢႆဢွင်ႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈတိုၵ်းတဢၢင်းၼႆႉ တင်းမူတ်းတေမီး 9 တပ်ႉၵွင်။ မိူင်းမိတ်ႈ 3 တပ်ႉၵွင်၊ လႃႈသဵဝ်ႈ 2 တပ်ႉၵွင်လႄႈ တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ 4 တပ်ႉၵွင်။ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ် ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူႉတႄႉ 600 ပၢႆ။ ၾၢႆႇတဢၢင်းသမ်ႉ ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ် 3 ႁဵင်ပၢႆ တေပဵၼ်တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ 1-2-3 လႄႈ 6 ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းတဢၢင်း ဢၼ်လမ်ႇ လွင်ႈ သွင်ဢွင်ႈတီႈ တီႈလွႆသၢမ်ငၢမ်းလႄႈ လွႆတၢတ်ႇလႅတ်ႇ။ ဢၼ်ယူႇတီႈ သိုၵ်းတဢၢင်းသိမ်းလႆႈ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈမီး ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်တပ်ႉပၢင်သဝ်းလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း”- ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်း TNLA သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းၶဝ်ႈၸူး လေႃႇတိုၵ်းတင်း TNLA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉတေလုၵ်ႉ တၢင်းမိူင်းမိတ်ႈၶဝ်ႈ ၸူးလႄႈ တၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တေႃႉသူင်ႇ ႁႅင်းသိုၵ်း လႄႈ ယိုဝ်းၸွႆႈထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်တေတေႃႉသူင်ႇၸူး တၢင်း မိူင်းမိတ်ႈ လႄႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 13  မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈတင်းသွင်ၾၢႆႇ ယဵၼ်လူင်းဝႆႉသေတႃႉၵေႃႈ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပၼ်ႇလႅပ်ႈဝႆႉယူႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းလၢႆလၢႆႁွပ်ႈ  ။  ၽူႈထတ်းသၢင်ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်တႄႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈၽဵဝ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်း PDF။ယၢမ်းလဵဝ်ၶဝ်ယိုဝ်း သိုၵ်းလွႆ ၊ ပေႃးယဝ်ႉၼႆႉၸၢင်ႈပဵၼ်သိုၵ်းၶၢင်  KIA   ဢမ်ႇႁၢင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶိူင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်သိုၵ်း TNLA ယိုတ်းလႆႈတီႈပၢင်တိုၵ်းတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးဝႆႉမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 571 လင်လႄႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,700 ပၢႆ သွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉသယၢၼ်းၵျီး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈ တၢင်းၶဝ်ႈၵျွင်းၽြႃးလူင်လႄႈ ႁိမ်းႁူင်းယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယၢမ်းလဵဝ်  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း၊ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်း ဢုၼ်ႇ၊ ၽႃႈႁူမ်ႇ၊ ၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ လၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉသယၢၼ်းၵျီးသမ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးမင်း၊ ၵုင်းသႃႇ၊ မၢၼ်ႈလူင်း၊ ဝၢၼ်ႈသႃငၢမ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပုင်းလူင် ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တၢင်းဝဵင်း မိူင်းမိတ်ႈ 150 ပၢႆ။ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ လူႉၵွႆ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ 50 ပၢႆယဝ်ႉ။ လိူဝ် ၼၼ်ႉ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ လူႉၵွႆ ၸွမ်းထႅင်ႈလင်ၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း