Sunday, May 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းပၼ်ႇ

RCSS ႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ ယိုဝ်ႈမႅၼ်ႈၵႃး ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ လႆႈယိုဝ်းမႅၼ်ႈ ရူတ်ႉၵႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈ တွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း၊ ဢၼ်ပႃးၶွမ်ႊမသျိၼ်ၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းသေ ၵႂႃႇတၢင်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပႃး ၶွမ်ႊ မသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ...

SNLD မိူင်းပၼ်ႇ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပွတ်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် – ပၢင်ႇတဝိ

ဢိင်ၼိူဝ်  ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း  ၺႃးယိုဝ်း  ပွတ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼၼ်ႉသေ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝၢင်းၽႅၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေလူင်းသူၼ်းတုမ် တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ထိုင်တီႈလႆႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။   ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ်...

ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပွတ်းမိူင်း ပၼ်ႇ ၺႃးယိုဝ်း

ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း ၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းပၢႆ  ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ  ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း  ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း တႃႇတမ်းပုင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉလွႆၼွင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး ၊ ဝူဝ်းၵႂၢႆးလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁွင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉတိုင်း  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လုသုမ်းၼမ် ဝူဝ်းၵႂၢႆးလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 5/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၾူၼ်လူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇတူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ ၼွင်း ၼမ်ႉႁွင်ႈမိူင်းႁွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းႁွင်း လုသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “မၼ်းပဵၼ်ၼမ်ႉႁွင်ႈၵူၺ်း။...

ၽူႈတႅၼ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်တိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တေၵၢၼ်ႉတင်းသွင်

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်တင်ႈ 2020 ၼႆႉ သင်ႇပႃႇတီႇ တႆး ဢမ်ႇမီး ၽႅၼ်တိုတ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ တင်းသွင်ၸုမ်း တေဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်၊ ပႃႇတီႇၵၢင် ၸၢင်ႈ ဢွင်ႇမၢၼ် လႆႈၵိၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႈ 2015 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးၼွင်ႉ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်ႈၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆတီႈ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်ႈၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ်၊ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း လၢႆလၢႆတီႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမေႃၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄ - ၺႃးၵူတ်ႇထတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/8/2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ (တပ်ႉဢမျွၵ်ႈ)...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇ ယိုတ်းဢဝ်လၢႆ လဝ်ႈ ၿီႊယိူဝ်ႊ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်တမ်းၶၢႆၼႂ်းႁၢၼ်ႉ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇ ႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈသေၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ် ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း၊ ယိုတ်းဢဝ် လဝ်ႈ ၿီႊယိူဝ်ႊ ဢၼ်တမ်းၶၢႆဝႆႉၸွမ်းႁၢၼ်ႉ လူၺ်ႈဢမ်ႇပၼ်တင်းၵႄႈလိတ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/7/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆ ။ ပဵၼ်တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၾၢႆလူင် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၾၢႆလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

လၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၶတ်းလိူၵ်ႈၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပႃးၸဵမ် သီႇပေႃႉ တၢင်ႉယၢၼ်း မူႇၸေႊ လၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶတ်းလိူၵ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ႁိုဝ် ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း တႃႇၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/07/2020 တင်ႈတႄႇယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 တေႃႇထိုင် 15:00 မူင်း၊...

ၶူဝ်လွႆၼွႆႉ မိူင်းပၼ်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ တေႇပိုတ်ႇၸႂ်ႉ 

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ပႃးၸဵမ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႅတ်းမႆႈလၢႆႈ ပိုတ်ႇပၢင် ၶူဝ်လွႆၼွႆႉ မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်တိတ်းတေႃႇပၼ် ဝူင်ႈၵၢင် လၢင်းၶိူဝ်း - မိူင်းပၼ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2018 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ ငဝ်ႈလုမ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း၊ ၾၢႆႇ ၽွင်း ငမ်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမိူင်းပၼ်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ဢိၵ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇ လင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း တင်းၼမ်လၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/04/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၺႃးၾႆးႁုပ်ႇမႆႈမူတ်း လႆႈလူႉသုမ်း ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း မွၵ်ႈ 16 သႅၼ်ပျႃး။ တင်းႁိုင် ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တေႁိုင်မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉ/ၼႃးထီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img