Tuesday, June 25, 2024

ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပွတ်းမိူင်း ပၼ်ႇ ၺႃးယိုဝ်း

Must read

ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း ၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းပၢႆ  ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ  ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း  ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း တႃႇတမ်းပုင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင် ၸႂ် တၢင်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် – ပၢင်ႇတဝိ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၺႃးၸုမ်း/ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼႃးဝွၼ် – ႁူၺ်ႈၸွႆး   ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ တင်း ၵႅမ် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၵျေႃႇၶၢႆႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ လႆႈငိၼ်းတႄႉၺႃးယိုဝ်း 2 လုၵ်ႈ ၼႆၶႃႈဝႃႇ။ တိူဝ်ႉၺႃးၵႃးသေ တိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈၶႃၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈတင်း ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၼႆဢေႃႈ။ ၸုမ်း/ ၵူၼ်း ဢၼ် ယိုဝ်းသႂ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ပဵၼ်ၽႂ်ယိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈသူင်ႇၸူးႁူင်းယႃ လၢင်းၶိူဝ်းဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ၊ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်ၶႃႈ တၢင်းသၢႆၼၼ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸႄႈတွၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းပွတ်းၼႃးဝွၼ်ၼၼ်ႉ  တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 577 ဢၼ် ပၵ်းဝႆႉတီႈ ၼွင်ပႃမူၼ်ႇသမ်ႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းသူင်ႇပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵျေႃႇၶၢႆႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် တေမီး ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 3 ဢွင်ႈတီႈ။ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း တေၵႂႃႇပႂ်ႉ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ၸုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၶဝ် ၵူဝ် ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇ ၼႆတႄႉ ၸၢင်ႈၺႃးယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ်ၼၼ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈယင်းဢၢင်ႈၵႂႃႇသူၼ်းတုမ်တီႈၼႃးဝွၼ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈယွၼ်ႉပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ်ၾၢႆႇလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS  ပႆႇပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ တပ်ႉ သိုၵ်းပဢူဝ်းလႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်းၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉတိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်းၵူၺ်း။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်း။ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသင်။ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်း။ ၵွပ်ႈၼႆဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတေမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ  SNDP ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း