Tuesday, June 25, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ထႅင်ႈၵေႃႉ႞

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ။

Photo credit to DVB-ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမႃးသိတ်းယႃႈယႃပၼ်ႁိူၼ်း ၽူႈယိင်းၵေႃႉၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵူၼ်းပဵၼ်မၢႆ 121 ဢၼ်ယူႇတီႈတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း ၸိုင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 125 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ပွတ်းၸၢၼ်း မီး 78 ၵေႃႉ။  ပွတ်းႁွင်ႇ မီး 36 ၵေႃႉလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသမ်ႉပဵၼ် 11 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

 ၼႂ်းၼၼ်ႉလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃ 61 ၵေႃႉ ၊ ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃမီး 63 ၵေႃႉ။

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ တူႇသႃႇၶျိတ်ႉတိၼ်ႇ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵူၼ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 11 ၵေႃႉ၊ တႃႇ 9 ၵေႃႉတႄႉ လႆႈၶႂၢင်ႉႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ပႆႇလူင်းႁူင်းယႃၶႃႈ။ ဢၼ်ၵိုတ်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်း ႁူင်းယႃ 55 ၵေႃႉ ၵိုတ်း 23 ၵေႃႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တိတ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သမ်ႉ မီး 46,200 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 19,071 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 1,122 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 26,007 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း