Tuesday, June 25, 2024

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇ ယိုတ်းဢဝ်လၢႆ လဝ်ႈ ၿီႊယိူဝ်ႊ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်တမ်းၶၢႆၼႂ်းႁၢၼ်ႉ

Must read

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇ ႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈသေၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ် ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း၊ ယိုတ်းဢဝ် လဝ်ႈ ၿီႊယိူဝ်ႊ ဢၼ်တမ်းၶၢႆဝႆႉၸွမ်းႁၢၼ်ႉ လူၺ်ႈဢမ်ႇပၼ်တင်းၵႄႈလိတ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/7/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆ ။ ပဵၼ်တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၾၢႆလူင် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၾၢႆလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

ၸၢႆးၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်တူဝ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉၵမ်းလဵဝ် ၶႃႈ ယဝ်ႉ ၵႂႃႇဢထမ်ႇမ ႁုပ်ႈဢဝ်လၢႆ လဝ်ႈ ၿီႊယိူဝ်ႊ ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် ပွတ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၾၢႆလူင် ၶႃႈဢေႃႈ။ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇပႃးသေဢမ်ႇၵႃး မႂ်ငိုၼ်းပႃးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ၊ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 50,000 ပျႃးၼႆၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇၵေႃႉဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်ႁၢၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပလိၵ်ႈ ၼေႇလိၼ်းဢူး ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇတီႈပလိၵ်ႈမိူင်းပၼ်ႇသေတႃႉ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းတီႈပလိၵ်ႈ။

လွင်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးလူင်ႈၼႃႈသင်သေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတဵၵ်းၶိၼ်ႁုပ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်လၢႆလႄႈမၢပ်ႇမႂ် ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းပူၼ်ႉပဵၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈသင်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးတေၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႆ ပေႃးဢဝ်ၸွမ်းပၵ်းပိူင်လၢတ်ႈတႄႉ ၶဝ်တေလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ။ ၵၢၼ်ပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်တေလႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈသေ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးဢွၼ်တၢင်း ဢမ်ႇၼၼ် တေလႆႈလၢတ်ႈမႃး လူင်ႈၼႃႈဢွၼ်တၢင်း တီႈၽူႈယႂ်ႇပွၵ်ႉဢိူင်ႇ၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပွင်ႇဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်သေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ႈၵူတ်ႇ ႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇလၢႆလၢႆတႄႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်လၢႆ လဝ်ႈ ၿီႊယိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတင်းမူတ်း 3 ၵေႃႉ၊ လႆႈသုမ်းငိုၼ်းၵႂႃႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 50,000 ပျႃး ထိုင် 60,000 ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS ဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢထမ်ႇမ ႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်လၢႆလဝ်ႈ ၿီႊယိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ၼၢင်းၶမ်းဝူဝ်း သုမ်း Myanmar Rum 1 တဝ်ႈ ၊ လဝ်ႈၶၢဝ် 2 တဝ်ႈ ၊ ၿီႊယိူဝ်ႊ 2 တဝ်ႈ လႄႈ ထုၵ်ႇမႂ်ငိုၼ်း 60,000 ပျႃး။ ၼၢင်းပူးသႅင် သုမ်းၿီႊယိူဝ်ႊ 2 ၵၢပ်ႈ၊ လဝ်ႈလႅင် တဝ်ႈလူင် 2 တဝ်ႈ၊ လဝ်ႈၶၢဝ် 2 တဝ်ႈ ထုၵ်ႇမႂ်ငိုၼ်း 50,000 ပျႃး။ ၸၢႆးပီးလႄႈ ၼၢင်းၼွင်ႉၼီႉ သုမ်းၿီႊယိူဝ်ႊ တၵူင်ႇ 1 ၽႃႇ၊ လဝ်ႈၶၢဝ် 1 ပုင်းလူင် ၊ ထုၵ်ႇမႂ်ငိုၼ်း 50,000 ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း