Thursday, May 23, 2024

ၽူႈတႅၼ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်တိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တေၵၢၼ်ႉတင်းသွင်

Must read

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်တင်ႈ 2020 ၼႆႉ သင်ႇပႃႇတီႇ တႆး ဢမ်ႇမီး ၽႅၼ်တိုတ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ တင်းသွင်ၸုမ်း တေဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်၊ ပႃႇတီႇၵၢင် ၸၢင်ႈ ဢွင်ႇမၢၼ် လႆႈၵိၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႈ 2015 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးၼွင်ႉ ႁွင်ႉၸၢႆးၼီႉ  ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တေႃႉတေႉ ဢွင်ႇပေႉပႃႇတီႇ သၢင်ႇသီႇ 700 ၶႅပ်းပၢႆပၢႆ ၊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ သင်ဝႃႈ တႆးၼင်ႇၵၼ် ၶႅင်ႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈၸိုင် ပႃႇတီႇတႆး  တင်းသွင် ၸုမ်း တေဢမ်ႇဢွင်ႇပေႉသေ ပႃႇတီႇဢၼ်ပႂ်ႉယူႇၵႄႈၵိၼ်ၵၢင်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

“သိူဝ်ၽိူၵ်ႇၵေႃႈ ႁႅင်းၶႅင် သိူဝ်လႅင်ၵေႃႈ ႁႅင်းၵိုၼ်း ၵဝ်ဢမ်ႇယွမ်းမႂ်း မႂ်းဢမ်ႇယွမ်းတေႃႇၵဝ် ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် တိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပေႃးၼႆၸိုင် သွင်မူႇ သွင်ၸုမ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်သေၸုမ်း။ ၵူၼ်းယူႇၵၢင်တႄႉ တေလႆႈၵိၼ်ၵႂႃႇၵူၺ်းၼႆ ယူႇတီႈၶႃႈ ႁဝ်းတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ” – ၼႆ ၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၶိုၼ်း တီႈၼင်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵၢၼ်ႁႃသဵင်ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈ၊ တီႈပၢင်သူၼ်းတုမ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း တေဢမ်ႇလႆႈ လိူဝ် 50 ၵေႃႉ၊ တေလႆႈယူႇႁၢင်ႇၵၼ်၊ တေလႆႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း/တူမ်းပၢၵ်ႇ။

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းပၼ်လၢႆၵေႃႉတူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇတႆးဢၼ်ၶႅင်ႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵျႃႉယူႇသေတႃႉ ၵူၼ်းၶဝ်ႈၶႅင်ႇဢမ်ႇပေႃးၵျႃႉ၊ ပီၼႆႉတေႉ ၵေႃႉဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၶဵတ်ႇသဵင် ဢၼ်တေႁူပ်ႉတင်း ၸၢႆးၼွင်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၽူႈၵမ်ႉထႅမ် လႅပ်ႈႁႅင်းယႂ်ႇဝႆႉလႄႈ တႃႇပႃႇတီႇတႆး တေဢွင်ႇပေႉၼၼ်ႉ လီမႆႈၸႂ် ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

SNDP
Photo by – SHAN/ ၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တွင်ႇထၢမ် ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး

ယူႇတီႈၸၢႆးၼွင်ႉတႄႉ တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မၼ်ႈၸႂ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈမီး ၵူၼ်းၸွႆႈၵၢၼ်/ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ၶႃႈတင်းၼမ်။ ႁဝ်းၶႃႈ တေမုင်ႈမၼ်ႈ ၼိူဝ်ၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁဝ်းလႄႈ လွင်ႈၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈ 5 ၶေႃႈၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ၼၼ်ႉ ၶဵတ်ႇသဵင်မၢႆၼိုင်ႈ ၸၢႆးၼွင်ႉ ႁွင်ႉၸၢႆးၼီႉ ဢွင်ႇပေႉ၊ ၶဵတ်ႇသဵင်မၢႆသွင် တင်း ၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇ သၢင်ႇသီႈဢွင်ႇပေႉ၊ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ သမ်ႉ ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉ။

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်တေၶႅင်ႇၼႂ်းမိူင်းပၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ၸၢႆးလႃႉဢွင်ႇ တေၶႅင်ႇတီႈ ၼင်ႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၸၢႆးၼွင်ႉ (ပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းဝႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် 2015-2020) ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၶိုၼ်း ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ ၶႅင်ႇတီႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 သၽႃးၸႄႈမိူင်း၊ ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ၶႅင်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းတင်း  ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်သမ်ႉ ပဵၼ် သြႃႇၸၢႆးၵျေႃႇဝုၼ်း မိူင်းၼၢႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း