Saturday, June 15, 2024

PNO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

Must read

ပီႈၼွင်ႉပဢူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊတေမႃးၼႆႉ။

Photo Credit to Eastern Review ၽႅၼ်ႇတီႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO သေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/7/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း PNO ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမီး 35 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးမီး 29 ၵေႃႉလႄႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းတႆးမီး 6 ၵေႃႉ။

- Subscription -

တေၶဝ်ႈၶေႉတီႈၼင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 5 ၵေႃႉ။ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 4  ၊ မၢႆ 7  ၊ မၢႆ 10  ၊ မၢႆ 11၊ မၢႆ 12 ။

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၵူၼ်းမိူင်း မီး  10    ၵေႃႉ။ တေၶေႉၶဵင်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း၊ သီႇသႅင်ႇ၊ ပၢင်လွင်း၊ တူၼ်ႈတီး၊ ၵၢတ်ႇလေႃႉ၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ လွႆလႅမ်၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ လွႆၶေႃ။

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸေႈမိူင်း မီး 17   ၵေႃႉ တေၶေႉၼႂ်ႊၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း မၢႆ 1- မၢႆ 2 ၊ ၸေႈဝဵင်း သီႇသႅင်ႇ မၢႆ 1- မၢႆ 2၊ ၸေႈဝဵင်း ပၢင်လွင်း မၢႆ 1၊ မၢႆ 2၊  ၸေႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မၢႆ 1-မၢႆ2 ၊ ၸေႈဝဵင်း လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ မၢႆ 1- မၢႆ 2၊ ၸေႈဝဵင်း ယွင်ႁူၺ်ႈ မၢႆ 1-2။ ၸေႈဝဵင်း လွႆလႅမ် 1-2၊ ၼမ်ႉၸၢင် မၢႆ 1၊ လွႆၶေႃ (မိူင်းယၢင်းလႅင်)  မၢႆ 1-2၊ဝဵင်းသထုင်ႇ (မိူင်းမွၼ်း) မၢႆ 1၊ ဝဵင်းထၢၼ်းတပိၼ်ႇ ( တိူင်းပႃႇၵိူဝ်) မၢႆ 1။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈၶေႉ တီႈၼင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဢူဝ်း 2 တီႈၼင်။ ၼႂ်းၸေႈမိူင်းမွၼ်းလႄႈ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တေမီးၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ 184 တီႈ။  ၶဵတ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈတႃႇသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မီး 12 ၶဵတ်ႇ၊ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ တႃႇသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း မီး 55 ၶဵတ်ႇ၊ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈတႃႇသၽႃးၸေႈမိူင်း မီး 110 ၶဵတ်ႇ လႄႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈတႃႇ ၽွင်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီး 7 တီႈ (မိူင်းၶၢင်၊ ၵယၢၼ်း(ပတွင်ႇ) မၢၼ်ႈ၊ လႃးႁူႇ၊ လီႇသူး၊ ဢၶႃႇလႄႈ ၼွင်) ။

တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉတႄႉ မီးၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ 1171 ၶဵတ်ႇ။ (တွၼ်ႈတႃႇ 5 ၸေႈဝဵင်း ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈလႆႈ (၀င်မရ ၅၄ မြို့နယ်) မိူင်းလႃး၊ ပၢင်သၢင်း၊ မိူင်းမႂ်ႇ၊ ၼႃးၽၢၼ်း၊ ပၢင်ဝၢႆ တႄႉ ပီ 2020 ၼႆႉၸွင်ႇတေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈႁိုဝ်ဢမ်ႇၸတ်း ယင်းပႆႇႁူႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်)

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD သမ်ႉ တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ 1131 ၶဵတ်ႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း