Friday, March 31, 2023

ၵူၼ်းလၵ်ႉလိူင်ႇ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇၼႂ်းသူၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

Must read

ၽွင်းၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇထူၺ်ႈထွၼ်ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မီးၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၊ ၸဝ်ႈသူၼ်လႄႈပလိၵ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းလၵ်ႉ ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇတီႈသူၼ်ဝၢၼ်ႈၼိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။

ဝၼ်းတီႈ 09/03/2023 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵႅင်း ဢိူင်ႇၵုင်းၵႅင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၶဝ်ႈလၵ်ႉထူၺ်ႈထွၼ်ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႇရႃႇၸႃႇ ။

Photo Mao Mong Pan- ႁၢင်ႈၵူၼ်းလၵ်ႉ ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇတီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈသူၼ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၽူႈလၵ်ႉပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ယူႇဝၢၼ်ႈၵုင်းၵႅင်းဢေႃႈ။ ၸိုဝ်ႈမၼ်းႁွင်ႉဝႃႈ ဢူးတၢၼ်းဢေး ၶႃႈဝႃႇဢႃႇယုမီးမွၵ်ႈ 50 ပီၼႆႉဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ၵူၼ်းႁိမ်းသူၼ်ႁၼ်မၼ်းမႃးထူၺ်ႈၽၵ်းမီႇတီႈသူၼ်ၶႃႈႁေ သိုပ်ႇၾူၼ်းမႃး လၢတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇၶႃႈၵႂႃႇတူၺ်း လႆႈႁၼ်မၼ်းလၵ်ႉဝႆႉပေႃးတဵမ်ထူင်။ တေမီးမွၵ်ႈ 3 ၸွႆႉၼႆႉၶႃႈၵႂႃႈၼမ်ႉၼၵ်းမၼ်း။ ၸင်ႇလၢတ်ႈပလိၵ်ႈၶဝ်မႃးဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇႁေ ပိူၼ်ႈၵႂႃႇထၢမ်မၼ်းတီႈလုမ်း မၼ်းဝႃႈ ယူႇၵိၼ် ၵိၼ်းၸႂ်ၼႃႇဢမ်ႇမီးငိုၼ်းလႄႈ မႃးလၵ်ႉ ၼႆဢေႃႈ။ ၸွင်ႇၸႂ်ႈၸဝ်ႈယႃႈတႄႉဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ ဢၢႆလဝ်ႈမၼ်းတႄႉ မဵၼ်လူင်ဝႆႉဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈမိူင်းပၼ်ႇ ပဵၼ်ၶၢဝ်းထူၺ်ႈထွၼ်ၽၵ်းမီႇၶၢႆ ။ ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇ 1 ၸွႆႉၶၢႆလႆႈ 6000 ပျႃး။ ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ထႆး ပိုတ်ႇၶိုၼ်း ယဝ်ႉလႄႈ ပီၼႆႉၽၵ်းမီႇတႄႇၶၢႆလီမႃးၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ တိုၵ်ႉတေလႆႈၸႂ်လီ ၽူႈလၵ်ႉၶိုၼ်းမႃးလိူင်ႇၼမ်ၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်သုၵ်ႉၸႂ်ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈသူၼ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵႅင်းၼႆႉ မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ။ ဝၢၼ်ႈၼိူဝ် ဢၼ်မီးသူၼ်ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇၼမ် ၵေႃႈမီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းပဵၼ်တီႈလွႆၼွႆႉ (ဝၼ်းတီႈ 3-4/03/2023) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၵ်းမီႇႁၢႆဢေႃႈ။ ၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ်ၽႂ်လၵ်ႉဢမ်ႇတၼ်းႁူႉၶႃႈ ။ ပႆႇတီႉလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉမၼ်း။ လႅပ်ႈပဵၼ်မၢၼ်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈ ပဵၼ်မၢၼ်ႈဢၼ်လုၵ်ႉတူင်ႈပဵင်းမႃးယူႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသူၼ် ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ” ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းမီႇ မိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ၊ ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇလီလႄႈ ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်၊ ၸဝ်ႈၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇ ယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ ပီၼႆႉၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇၸင်ႇႁႃမီးၵႃႈၶၼ်မႃးၶိုၼ်းၵူၺ်း။ၽူႈလၵ်ႉသမ်ႉလိူင်ႇၼမ်လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း လႆႈပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸဝ်ႈၼႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈလပ်းၸၢင်ႈၼွၼ်း။

ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ။ သူင်ႇၶၢႆၶဝ်ႈမိူင်းထႆးလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း