Monday, May 20, 2024

ၸဝ်ႈၸၢင်း တူၼ်ၼိုင်ႈၵူၼ်းမွၵ်ႇမႆႇ မႃးယူႇသဝ်းႁင်းၵူၺ်းတီႈၵျွင်းႁၢမ်း ဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လူႉလွၼ်ႇႁင်းၸဝ်ႈဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၼ်ၸႂ်

Must read

ၸဝ်ႈၸၢင်း ပိင်ႇၺႃႇ (ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈပူႇ ပိင်ႇၺႃႇ လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းႁၢမ်း ဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ(တပ်း) ၽွင်းဢႃယုလႆႈ 68 ပီ။

ဝၼ်းတီႈ 29/3/2022 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းပရႁိတ မိူင်းပၼ်ႇ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈၸၢင်းပိင်ႇၺႃႇ လႆႈလွၼ်ႉၵႂႃႇ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး ဢိူင်ႇတွင်ၵႂၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်း ၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

- Subscription -

မၼ်းၸဝ်ႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ် လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇၶၢဝ်းလႂ်တႄႉတႄႉၽႂ်ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉလႄႈတၼ်းႁၼ်သေတႃႉ ၸဝ်ႈသြႃႇထမ်ႇမၸႃႇရ ဝတ်ႉၺွင်ႇၵဝ်ႈတူၼ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ႁူႉၸၵ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းလႄႈယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ်မၼ်းၸဝ်ႈ မႃးတႃႇသေႇၼၼ်ႉတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈလူႉလွၼ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ(တပ်း) ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇထမ်ႇမၸႃႇရ ဢွၼ်ႁူဝ် သေ လႆႈပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ။

ၸဝ်ႈသြႃႇ ထမ်ႇမၸႃႇရ ဝတ်ႉၺွင်ႇၵဝ်ႈတူၼ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉတၢင်းပဵၼ်တပ်း တေလႆႈဝႃႈ လွၼ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈၶမ်ႈသိုၼ်းၼၼ်ႉ လႅပ်ႈတေမႆႈ မၼ်းၸဝ်ႈၼွၼ်း တေဢမ်ႇႁူမ်ႇၽႃႈသေ ၼႃႈမိူင်းလႅင်းသမ်ႉတေၵတ်းႁႅင်းမႃး၊ ႁဵတ်းၼၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ ၽိူဝ်ႇႁဝ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇႁၼ် သမ်ႉပေႃးတၢႆၶႅင်ဝႆႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ လႆႈပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈ သၢင်းၶျႅင်းဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃးယဝ်ႉလီငၢမ်းယဝ်ႉဝႃႈ တၵ်ႉၵႃႇဢိူၺ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ႁႅၼ်းသွမ်းတၢင်းလူႇပၼ် ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ လဵင်ႉလူၸႃႇၵ တၵ်ႉၵႃႇသေ ထိုင်မႃး ယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵႂႃႇၵဵပ်းလုပ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈ။

“မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ မႃးယူႇတီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃးၼႆႉ တေမီးၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆယဝ်ႉ။ ဢႃယု မၼ်းၸဝ်ႈ တေမီး 68 ပီ ဝႃသႃ တေမီး 5 ဝႃႇ ယွၼ်ႉမၼ်း ၸဝ်ႈၼုင်ႈလိူင်သမ်ႉ ႁဵတ်းႁဵတ်းထၢၵ်ႈထၢၵ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်။ သင်ဝႃႈ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼမႃးၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်ၼႆၸိုင် တေႁဵတ်းတီႈဝႆႉလုပ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈ ဢူး မၢၼ်ႇပၼ်”- ၸဝ်ႈသြႃႇထမ်ႇမၸႃႇရ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈၸၢင်း ပိင်ႇၺႃႇ ဢႃယု 68 ပီၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၽူဝ်းယွင်ႇ လႄႈ ပႃႈၸၢမ် ၸႃတိ ဝၢၼ်ႈၵုင်းလၢင်း ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုဝ်ႈႁိူၼ်း ႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်း မီးလုၵ်ႈဝႆႉ 4 ၵေႃႉ ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ယိင်း 1 ၵေႃႉ။

ဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး ဢိူင်ႇတွင်ၵႂၢႆးၼႆႉ ဝၢၼ်ႈလႆႈႁၢမ်းၵႂႃႇ ၽွင်းပၢၼ်တႅပ်း 4 တႅပ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုပ်ႈႁေႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ (ပၢၼ် မိူင်းသုၵ်ႉ) မိူဝ်ႈပီ 1997 ။  ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃးၼႆႉၵေႃႈ ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ယၢတ်ႇၼမ်ႉယဝ်ႉပီၼၼ်ႉလီလီ။ ဝၢႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉၵျွင်းယဝ်ႉဢမ်ႇပေႃးႁိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈတေႃႉၶူဝ်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမူတ်းမူတ်း ပၼ်ၶၢဝ်း ယၢမ်း 3 ဝၼ်းၵူၺ်း။ သင်ဝႃႈၽႂ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိုင် တေယိုဝ်းတၢႆ ပၢႆဝႃႈၼႆပႃးထႅင်ႈ။  

ၶၢဝ်းတၢင်း 7-8 ပီၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်မႃးယူႇသဝ်း  မီးဝႆႉလင်ႁိူၼ်း 8-9 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း