Saturday, June 15, 2024

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇတီႈသႅၼ်ဝီ ဝၼ်းလဵဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ 3 လမ်း

Must read

  ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ႁၢႆႉႁႅင်းမႃး ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း  သႅၼ်ဝီ ႁၢႆ 3 လမ်း ။

တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇႁၢႆ လမ်းၼိုင်ႈလႄႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇၵွင်းၵေႃႇ ႁၢႆ 2 လမ်း ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ်တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈ ၵွင်းၶဵဝ် ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၵိုတ်းဝႆႉတီႈတႂ်ႈမႆႉႁုင်း ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း။ ၵိုတ်းဝႆႉၵမ်ႉလဵဝ်ၵူၺ်းၵေႃႈႁၢႆယဝ်ႉ။  တီႈဝၢၼ်ႈတၢင်ႉသေႃ ဢိူင်ႇၵွင်းၵေႃႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်။  ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမႃးၵိုတ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ၺႃးလၵ်ႉ ႁၢႆထႅင်ႈ 2 လမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ မီးပၢင်တေႃႇလွင်းလိူင်ႇၼမ် မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်။ ယွၼ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်းသေ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၵေႃႈလိူင်ႇ။ ဢၼ်ပႂ်ႉၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၸဝ်ႈသူၼ်မႃးၶၢႆၶူဝ်းသူၼ်ၼႂ်းဝဵင်းသေပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမႃး။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ တၢင်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ (ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်းပပ်ႉပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဝႃႈပဵၼ်) ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ (MNDAA) ၼၼ်ႉ ပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူင်းၶႄႇ မိူင်းၶႄႇၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 80 %လႄႈ ၵူၼ်းႁၢမ်းၵၢၼ် (တူၵ်းၵၢၼ်) ၼမ် ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉလူင်းမႃးၶိုၼ်းတၢင်းသႅၼ်ဝီ လႃႈသဵဝ်ႈတင်းၼမ်။  

“ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တၢင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈလိုပ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် လူင်းမႃးၶိုၼ်း 200 ပၢႆ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉၵူၺ်း။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸၢဝ်း မၢၼ်ႈ  ။ ၸိူဝ်းၶဝ် သၢင်ႇတေႃႇတီႈလႂ်ၵေႃႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼၼ်ႈ ။ တီႈသႅၼ်ဝီၼႆႉၵေႃႈမီးၼမ်။ ပၢင်လွင်းၵေႃႈသမ်ႉလိူင်ႇလႄႈ ၸူဝ်ႈၸႃႈၼႆႉ တီႈသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵေႃႈလိူင်ႇၼမ် လၵ်ႉဝႆးၼႃႇဢမ်ႇတၼ်းႁူႉဢမ်ႇတၼ်းႁၼ် ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉၵူၺ်း ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈဝၢင်းႁိူၼ်းသေ ဢၢၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁေႈ  ။ ၽွင်းၽူႈလၵ်ႉ တိုၵ်ႉယႃႉ သၢႆၾႆးရူတ်ႉသေ ၶိုင်တေလၵ်ႉၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမႃးႁၼ်လႄႈ ဢဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉတၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈပႅတ်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈလၵ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း