Sunday, September 24, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်တိုၵ်း

RCSS ဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ တေၶိုၼ်းထတ်းသၢင်တႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ် UPDJC

RCSS/SSA  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းလွႆတွၼ်းလႄႈ တေၶိုၼ်းမႄးထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း တႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် UPDJC လႄႈ ပၢင်ၵုမ် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ႁူမ်ႈလူပႂ်ႉပႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် JMC ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ပႃးၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီ ပွၵ်ႈၵမ်း 20 ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉသေ ဝၼ်းတီႈ 28/2/2020 ၼႆႉ RCSS ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ပႃးဝႆႉ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၺႃးၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ  

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းသဵၼ်ႈတင်းရူတ်ႉၵႃး ၼမ်ႉတူႈ-လႃႈသဵဝ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လုတၢႆထင်တီႈ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/12/2019 တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈလွႆတွၵ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ "ပဵၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈၶႃႈဢေႃႈ။ ဢႃယုယင်းတိုၵ်ႉမီးမွၵ်ႈ 23 ၵူၺ်းၶႃႈ။ မၼ်းၸၢႆးႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇႁႄႈ လုၵ်ႉတၢင်းၼမ်ႉတူႈ တေၵႂႃႇလႃႈသဵဝ်ႈ။  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးဢူၵ်းမၼ်းတၢႆထင်တီႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် မႃးဢဝ်တူဝ်တၢႆမၼ်းတၢင်ႇၵႃးၵႂႃႇ ယဝ်ႉၶႃႈ " -  ၼႆ...

သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလႆႈပၢႆႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင် လႃႈသဵဝ်ႈ - ၼမ်ႉတူႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆတွၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈ ပၢင်ႁုင်း၊ 18 လၵ်း ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼမ်ႉတူႈ- လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသၢမ် တၢႆ ၼိုင်ႈ

ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ  မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2019 တင်ႈဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းၵႄႈမၢၼ်ႈဝႃႈလႄႈ ၼႃးႁၢင်း ၾၢႆႇၸၢၼ်းမၢၼ်ႈၸၢမ်မွၵ်ႈ 4 လၵ်း ။  တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈဝႃႈ 3 ၵေႃႉ။ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းတင်းသၢမ်။ တႃးဢၢႆႈထၢႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ၸႂ်ႈဢေႃႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆထင်တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းပႆႇၸၢင်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမႃး

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းၵႄႈမၢၼ်ႈဝႃႈလႄႈၼႃးႁၢင်း ႁိမ်းမၢၼ်ႈၸၢမ်  ဢိူင်ႇမိူင်းမု  ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ။ ၵူၼ်းမိူင်း 2 ဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမႃး ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 28 /11/2019 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင်ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ။ မၢၼ်ႈဝႃႈလႄႈၼႃးႁၢင်းၼႆႉမီးၾၢႆႇၸၢၼ်းမၢၼ်ႈၸၢမ်မွၵ်ႈ 4-5 လၵ်း။ ၸၢႆးၸေႃးလ ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈ...

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိူဝ်းၼမ်မႃး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း၊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ မႃးမိၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယူႇတၢင်းမိူင်းငေႃႉ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်း ၸၶၢၼ်းသႃႇ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ ၽွင်းၵၢင်ဝၼ်းသမ်ႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ မႃးမိၼ်ၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းလွႆ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ -သူင်ႇၶၢဝ်ႇ )  သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တၢင်းသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ၸိူင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 22/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  7 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းလွႆ TNLA   လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းၸမ်ႁူင်းသဝ်းၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼႃး ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶႃး ၸဵင်ႇၸၢၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇတေႃႇဢႃႇယုၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေသိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ထႅင်ႈႁိုဝ်ဢမ်ႇသိုပ်ႇထႅင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တေႃႈၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21 /9/2019 ၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၵိုတ်းတိုၵ်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ႈၽၢဝ်ႇ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ  သုတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉလႄႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယင်း ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႃႇဢႃယု ၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ယွၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းတႃႇလေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းထႅင်ႈ ၼႆလႄႈ  တႃးဢၢႆႈၵျေႃႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/9/2019 ဝႃႈ- “ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇယိုတ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇၵဵဝ်ႇ သင်တင်းႁဝ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၼႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵေႃႈ ယင်း  ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇ တိုၵ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇလူး။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၶဝ်ဢမ်ႇသိုပ်ႇသၢၵ်ႈတၢမ်း ဢႃယုၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈၵေႃႈ ၶဝ်တိုၼ်းတေတိုၵ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶဝ်ယဵၼ်ယူႇၼႆႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်း။ ယင်းလႆႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသိုပ်ႇဢႃယုၶၢဝ်းတၢင်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၼႆႉထႅင်ႈသေ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သပ်းၸႅင်ႈထိုင်ၼၵ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ   ဢႃယု ၵိုတ်းတိုၵ်းမူတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ၸွင်ႇသဵင်ၵွင်ႈတေသိုပ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉတႄႉ  ဢိင်ၼိူဝ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တေႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈႁႃႉ ဢမ်ႇၸွမ်း ႁႃႉၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ “တိူင်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ မပၶ ၼၼ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇပႆႇဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်း  ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်ယႂ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်ပီ 2018၊ ဝၢႆးလင် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်း ထႅင်ႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ဝၢႆးလင်ၶၢဝ်းတၢင်းၵိုတ်းတိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇမူတ်းသဵင်ႈ ဝၢႆးလင် ဝၼ်းတီႈ 21/9/2019 ၸွင်ႇတေမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းထႅင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း...

ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်ယူႇသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းလူၺ်ႈတၢင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ

ၽွင်းပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းတင်းပွတ်းၼမ်ႉသၼ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းလူၺ်ႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ဢူးတဵင်းသူၺ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၶျၢၼ်းမျေႉ လူႇမုၵူႇၺီႇယေးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ဝၢၼ်ႈ ပၢင်ႇသလီႇ၊ ဝၢၼ်ႈ 74 ဝၢၼ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈသယၢၼ်းၵျီး ၊ ဝၢၼ်ႈၵယႃးၵျီး ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉမႆႈၸႂ်ၶူဝ်းႁႆႈၶူဝ်းသူၼ်ၶဝ် လႄႈႁိူၼ်းယေးဢၼ် ၶဝ်ပႅတ်ႈဝႆႉ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိုၼ်ႇပၢႆလႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ ဢူၺ်းလီ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉလႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်ၽၢၵ်ႇလိူၼ်သၢဝ်းဝၼ်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ မီးမိုၼ်ႇပၢႆ။ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းထုၼ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၼၵ်းၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30 ၼၼ်ႉဝႃႈ- ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ မီး 89 လင်။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 11000 ပၢႆ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ။ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး ၵူတ်ႉၶၢႆ ၵုၼ်လူင်...

ပေႃးဢမ်ႇၸဵဝ်းၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃၶူဝ်ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပၼ်ႁႃယႂ်ႇတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၽၢၼ်ၵိၼ်း တင်းဝၢၼ်ႈတင်းမိူင်း

ဝၼ်းထီႉ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ ပီ 2019 ၼႆႉ တီႈတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လႅၼ်လိၼ် တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ မၼ်းတလေး၊ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် ဢၼ်မီးဝႆႉႁူင်းႁဵၼ်း ၾၢႆႇဢိၼ်ႊၵျီႊၼီႊယိူဝ်ႊ ပၢႆးသိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် လႆႈမႃးပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းလူင်ၵေႃႈပဵၼ်မႃး။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပိူင်ပဵၼ်ႁၢႆႉၸႃႉသုတ်းတႄႉ တီႈၼႂ်း...

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပႆႇၸၢင်ႈဝၢင်း  ၸႂ်ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းပွတ်းၼွင်ၶဵဝ်လႄႈ လူတ်ႉၾႆး လႃႈသဵဝ်ႈ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ယင်းပႆႇလႅၼ်ႈၶိုၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16 /8/2019  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပႆႇၸၢင်ႈဝၢင်း  ၸႂ်ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းပွတ်းၼွင်ၶဵဝ်လႄႈ တီႈလူတ်ႉၾႆး လႃႈသဵဝ်ႈ - ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ပႆႇလႅၼ်ႈ တေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ။ လူတ်ႉၾႆးသၢႆၼႆႉ လႆႈလတ်းၶူဝ်ၵိုတ်ႈ တီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/08/2019 ။ ၵွပ်ႈၼၼ်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုပ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်းပဵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် 4 ၵမ်းဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/04/2019 ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်းလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဝီး ၵိင်ႇၸေႈဝဵင်းတႃႈမိူင်းငႅၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။  ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ပွတ်းထိူၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လိူဝ်သေတူၵ်းၸႂ်ဢိတ်းဢွတ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈထူပ်းလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုပ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တပ်ႉမ 99 ဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင်တၢင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈလွႆၵၢင်ၶိုၼ်ႈမႃး။...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပီ 2018 ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ် MIPS ႁၢႆးငၢၼ်း

ပီ 2018 ဢၼ်ယဝ်ႉမႃးၼႆႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်သုၼ်  တီႈပၢင်တိုၵ်းတႄႇပဵၼ်သေ ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိုင်ၼၢၼ်းလိူဝ် ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ MIPS ဢိၼ်ႊသတီႊၵျုတ်ႉ မၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵပ်း သိုပ်ႇ ပပ်ႉႁၢႆးငၢၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပီ 2018  တီႈႁူင်းႁဵၼ်း Melia ...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းရၶႅင်ႇ မီး သၢမ်မိုၼ်ႇပၢႆ

ပၢင်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင်ၼၢၼ်းၶိူဝ်းယႂ်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇမီး သၢမ်မိုၼ်ႇပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ်လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊပီ 2019 ၼႆႉမႃး ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၶိူဝ်းယႂ်းႁိုင်ၼၢၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး။  ဢၼ်လႆႈလုတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈမီး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 4000 ပၢႆၶိုၼ်းပွၵ်ႈယူႇ ဝၢၼ်ႈၽႂ် ႁိူၼ်းမၼ်း ၽွင်ႈ ယဝ်ႉလႄႈ ၵိုတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း 27000 ၵေႃႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img