Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်တိုၵ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵျွၵ်ႉမႄး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ် ၼမ်ႉၸႂ်ႉ မႃးၵူႈဝၼ်း

ဢိင်ၼိူဝ် ၸုမ်းသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း မႃးမီးယူႇတီႈ ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ ၼမ်ႉၵိၼ် ၼမ်ႉၸႂ်ႉ မႃးၵူႈဝၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 600 ပၢႆ ။...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/11/2021 သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇတင်း သိုၵ်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ၊ သူၼ်လူင်၊ ၶျွင်းသူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 300...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း MNDAA,AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ – မိူင်းယေႃ ၶိူဝ်းယႂ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း  ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶိူဝ်းယႂ်း ၸွမ်းႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ - မိူင်းယေႃ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2021 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 2/11/2021 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တၢင်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု မိူင်းၵိုင်ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းဢူၺ်းလီလႄႈ RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် သဵင်ၵွင်ႈလူင်/ ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ တႅၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆယွႆး ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။ ၵူၼ်း  ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇယူႇၶိူဝ်းယႂ်းၶႃႈ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းယိုဝ်းတိူဝ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း/ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်သေ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26/10/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 3...

သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺႃးယိုဝ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ – မူႇၸေႊ

မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပႂ်ႉငွႆးယိုဝ်းသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ - မူႇၸေႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/10/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4:45 မူင်း မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယူႇၼိူဝ်လွႆ ၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈမေႃႈတွင်းသေ ငွႆးယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၼႂ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်တီႈဢၼ်မီးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း PDF တင်း KNDF ႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸဵမ်ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႂ်းဝဵင်း လႆႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၼႂ်းဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 26/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ၺွင်ႇပိၼ်ႇတႃႇ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်။ ၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ-“ၼႂ်းပွၵ်ႉၺွင်ႇပိၼ်ႇတႃႇၼၼ်ႉပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇမူတ်း။ၶဝ်ၶဝ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်းပွၵ်ႉၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၶဝ်ဢမ်ႇႁၼ်သင်ၵေႃႈလၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၵႂႃႇ 4 ႁူး 5 တၢင်းၶႃႈယဝ်ႉ။တိူဝ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ 2...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလဵၵ်ႉၵွင်ႈယႂ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 24/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်း PDF ၾၢႆၶုၼ်၊ သိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈၵွင်းမူးၵုင်းသႃႇ၊ ဝဵင်းၾႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး လႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း။ ၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼိူဝ်လွႆၵုင်းသႃႇ၊ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ဢမ်ႇပေႃးႁိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် လူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း။တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်း 2 လင်လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၶၢႆ ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ။...

လၢႆးသႂ်တႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ/ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ

လၢႆးသႂ်တႆး ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ၊ ၽူႈတႅမ်ႈႁၢင်ႈလူၼ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် တုၵ်းယွၼ်းထိုင် သိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး လႄႈ သိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းၾိင်ႈထုင်းတႆး ဢွၵ်ႇဝႃႇ ဢွၵ်ႇသႃ လူႇတၢၼ်း လႄႈ ၶၢဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈ သႂ်ႇယွင်သႂ်ႇယေး။ ဝၼ်းတီႈ 18/10/2021 ၼႆႉ လၢႆးသႂ်တႆး တႅမ်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးယိုဝ်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/10/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ/ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ - လႃႈသဵဝ်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ယိုဝ်းၽူႈၸၢႆး...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/10/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း RCSS လႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း  4 ၵေႃႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် လႆႈႁၢမ်တူဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃမိူင်းၵိုင် ဝႆႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ့်မႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့်လႄႈ ၽိုၼ်းၾႆးႁုင်တူမ်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့် ၽၵ်းႁႅင်ႈ၊ ၽၵ်းၶဵဝ် လႄႈ ၽိုၼ်းၾႆးႁုင်တူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်းၽွၼ်း ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆ့ ၵမ်း လိုၼ်းသုတ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 24/9/2021 ၼႆ့ တီႈသုၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝၢႆးလင် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ဝၢႆးလင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် NUG ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၊ တႄႇပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူဝ်ႈမိူင်း ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တူင်ႉတိုၼ်ႇ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးမိူၼ်ၼင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊လွႆလႅမ်၊ ပၢင်လူင်၊ၶူဝ်လမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ လဵပ်ႈပၼ်ႇၶိုၼ်ႈလူင်းယူႇတၢင်းဝၼ်း။ ၼႂ်းဝဵင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ပႅၵ်ႇလၢၵ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇဝဵင်း မူႇၸေႊ ၊ သႅၼ်ဝီ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊...

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တႄႇပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈ ၻူႊဝႃႊ လသျီႊလႃႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈ လၢႆးၵၢၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈ ၼႃႈ Page -...

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ၵူဝ်းၵၢင်ႉတၢင်းမိူင်းၵူဝ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီး 700 ပၢႆ

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 700 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA...

Latest news

- Advertisement -spot_img