Wednesday, December 7, 2022

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

Must read

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးယိုဝ်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ
သႅၼ်ဝီ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/10/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ/ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ယိုဝ်းၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယၢဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယၢဝ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်။  မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၼႄတၢင်းပၼ်ၶဝ်။  ၽွင်းပွႆႇတူဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉႁိုၵ်ႉၺႃးသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸွမ်းတၢင်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၼ်း တၢႆ ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်း ၼိူဝ်လွႆၶိူဝ်းၶမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၼိူဝ်လွႆၶိူဝ်းၶမ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢင်ၵေႃႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇၶႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင်သေယိုဝ်းလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈပဵၼ်ႁႅင်းသေ ၵူဝ်ၵၼ် ၶႃႈဢေႃႈ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး။ တေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း တေမီးၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း