Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပွတ်းၸၢၼ်း

ၸဝ်ႈသူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ငိုၼ်းတိုၼ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၶႄႇ) တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း ပီၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉလႆႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼမ်လိူဝ် ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃး။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်မေႊ - ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵၼ်မႃးပဵၼ်လၢၵ်ႇလႄႈ ပီၼႆႉ ၶၼ်ၸိူဝ်ႉၾၼ်း၊ ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ၊ ၵႃႈၸၢၵ်ႈလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈသေ...

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၵျွၵ့်မႄး – မိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈတုင်းႁပ်ႉလူႇၶၢမ်ႇ တီႈ ပီႈၼွင်ႉ တႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၊ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆးလႄႈႁွတ်ႈတၢင်ႇမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၵျွၵ့်မႄးလႄႈ မိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈငိုၼ်း 150 သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6-8/9/2021 ၼၼ့် ယူႇတီႈၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး...

လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 လိူၼ်လဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မီးၵူၼ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 2,400 ပၢႆ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း   2,490 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2021 လိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ မီး 100 ပၢႆ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 100 ပၢႆယဝ်ႉ ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3/8/2021 ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးထိုင် 191 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 34 ၵေႃႉသေ တီႈဝဵင်းဢုမ်ႇပဝ်း(ဢွင်ႇပၢၼ်း) သမ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 404 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ မီး...

ပၢႆးမိူင်းၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ် Geopolitics ၼႆႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ တင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်းသွင်လွင်ႈ

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ ဝူင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၶဝ်ႈၸူးဝူင်ႈတီႈသွင်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈႁူပ်ႉႁၼ် တေႃႇသူႈ ယၢပ်ႇယၢၵ်ႈ ၵိၼ်းၸႂ်ၼႃႇဢႃးလႃးၼႆႉ ပိူင်လူင်သုတ်းမီး ယူႇ 2 လွင်ႈ။ 1) တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ 2) ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ပၼ်ႁႃ တင်း သွင်လွင်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်သုတ်း ပဵၼ်ယႂ်ႇတီႈတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တီႈတၢင်းၵေးသီး...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်သိုၵ်းတူဝ်တႅၼ်း Proxy War ယူႇယဝ်ႉၼႄႇ ?

တင်ႈတႄႇ သွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လွႆတႆးလႅင်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁႆး ယိုဝ်းၵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပၢႆပီ 2017 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းတႆး လႆႈလူႉသုမ်းၼမ်။ ပဵၼ်တႆးယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းငွၵ်ႈႁူဝ် ၼႂ်းၵႄႈ ၵၢင်ၵူၼ်းၼမ်။ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃၸွမ်း ၵၢမ်ႇၸႃႇတႃႇႁၢႆႉလူင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ တေဢမ်ႇၵႃး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီးပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼင်ႈပႆႇတၼ်းဢုၼ်ႇ သမ်ႉပေႃးလႆႈမႃးၶိုၼ်းတီႈဝတ်ႉ

ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်းသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵေးသီးၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉမႆႈၸႂ် တႃႇ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၊ မႆႈၸႂ်ဝူဝ်းၵႂၢႆး ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတင်းၼွင်ႈ/ လင် ၵူၺ်းပွၵ်ႈမိူဝ်း ပႆႇတဵမ်ဝၼ်း ၶိုၼ်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃး သွၼ်ႈသဝ်းၶိုၼ်းတီႈဝတ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/6/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၽၵ်းႁႃႈ၊ ၶုမ်လူမ်း၊ မိူင်းၵၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး မုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၸဵဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈသဝ်းၸွမ်းဝတ်ႉဝႃႈ မုၼ်ၸဝ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင်  ၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်း သိုၵ်းသွင်ၸုမ်းၸဵဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း  ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ်၊ ၼွင်သွမ်းလႄႈ ႁူဝ်ပူင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း...

ၾႆးမႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် လွႆလႅမ် လင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ

ၾႆးမႆႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် လင်ၵဝ်ႇ (မူလတန်းကျောင်း) မၢႆ 2 လင်ၼိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မီး လွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ၾႆးမႆႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် မၢႆ 2 (လင်ၵဝ်ႇ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် ဝဵင်းပၢင်လူင် 2 လုၵ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင် မၢႆ 2 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 2 လုၵ်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းၵိုင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8:15 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း မိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပၢႆးသၢႆႊ တူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးသၢႆႊ GTC ၼီးပိင်ႇၺႃႇ ဢေးသႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ  တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ တီႈမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် GTC ၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးဝႂ်/ၶွၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသေ  ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ/ ဝႂ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉ   တႄႇၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယၢၼ်ဝဵင်း မွၵ်ႈ...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း မီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉ  မီးၵူၼ်းဝၢင်းမၢၵ်ႇၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး၊ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းသိုၼ်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လၵ်ႉႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ  ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်းလႄႈ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈတင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူင်ႉ တိုၼ်ႇၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈတၢင်းၼႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆ...

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးတူၵ်းၸႂ် ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ပႆႇတႅၵ်ႇ

တီႈပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇဢွၵ်ႉ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးၵူၼ်းမႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈၵၢင်တၢင်း ယင်းပႆႇတႅၵ်ႇ ပဵၼ်ၽႂ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉမိူဝ်ႈလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇဢွၵ်ႉထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်း သေႇတဝုၼ်ႇလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၶႂႃႇၺဵဝ်ႇ ၶွႆႈၵၼ် ...

Latest news

- Advertisement -spot_img