Saturday, June 22, 2024

ၾႆးမႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် လွႆလႅမ် လင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ

Must read

ၾႆးမႆႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် လင်ၵဝ်ႇ (မူလတန်းကျောင်း) မၢႆ 2 လင်ၼိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မီး လွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ။

Image: CJ/ ၾႆးမႆႈႁူင်းႁဵၼ်း တီႈလွႆလႅမ်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ၾႆးမႆႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် မၢႆ 2 (လင်ၵဝ်ႇ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ် လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ၼႆ ယဝ်ႉ။

- Subscription -

မေႃသွၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈလွႆလႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ၾႆးမႆႈ ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈ ပႆႇ လႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ ႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဢၼ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလင်ၵဝ်ႇ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈတႄႉ ၵဵပ်းဝႆႉ တင်ႇၼင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈမႆႈပႃးၵႂႃႇတင်းၼမ်။ သုမ်းၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ မၼ်းဝႆႉယူႇ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် မၢႆ 2 ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလင်ၵဝ်ႇ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၵဵပ်းဝႆႉ ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁူင်း ႁဵၼ်း တွၼ်ႈတႃႇႁွင်ႈႁဵၼ်း သွၼ်လိၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈၼၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၵူႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်တႄႉ ပႆႇမီး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၵၼ်ၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

“လုၵ်ႈဢွၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးၼမ်ၶႃႈ။ တီႈႁွင်ႈသဝ်း (အဆောင်) ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်း ႁဵၼ်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ တေမီး မွၵ်ႈ 10 %  ၵႃႈၼႆႉၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉလၢႆးႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၶႃႈ”-  မေႃသွၼ် ဢၼ်ပိုတ်ႇ ႁူင်းသဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵမ်ႈၼမ် ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်သမ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း CDM ဝႆႉ  ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ    ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (က) ပတ်းပိုၼ်ႉၸိူင်ႈမိူင်း တေမီးမွၵ်ႈ မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ မေႃသွၼ် ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း CDM ၵၼ်မႃး တင်းၼမ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း