Tuesday, June 18, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းၵိုင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

Photo Mong Kung Youth-ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၵိုင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မိူင်းၵိုင်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8:15 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်း မိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉပဵၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ဢဝ်မိုဝ်းႁဵတ်း (လက်လုပ်မိုင်း) ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းမၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်သႂ်ႇဝႆႉမၢၵ်ႇပေႃး/ မၢၵ်ႇပေႃးဢၼ်သႂ်ႇၼႂ်းၵႃး ၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။ မၢၵ်ႇပေႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽူင်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ မၼ်းတႅၵ်ႇတီႈၼွၵ်ႈႁူဝ်ႉလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ။ ၵူၺ်းဢမ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းလုမ်း မၢၵ်ႇဢၼ်မႃးတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ တင်ႈဝႆႉၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် (အမက – ၁ ) ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ပွၵ်ႉ 4 ၊ၸမ်ၵၢတ်ႇ လူင် မိူင်းၵိုင် တၢင်းၵႂႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 514  ။

  ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈႁူႉသေတႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသွၼ်ႉၵၼ် မႃးသွင်ၵေႃႉသေ မႃးပွႆႇ  ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶူးသွၼ် မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တၢင်းထုင်ႉပဵင်း ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈ ၽွၼ်းမႃးတၢင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ႁႅၼ်းၶူဝ်း ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းၵိုင်လၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း