Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီးပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼင်ႈပႆႇတၼ်းဢုၼ်ႇ သမ်ႉပေႃးလႆႈမႃးၶိုၼ်းတီႈဝတ်ႉ

Must read

ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်းသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵေးသီးၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉမႆႈၸႂ် တႃႇ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၊ မႆႈၸႂ်ဝူဝ်းၵႂၢႆး ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတင်းၼွင်ႈ/ လင် ၵူၺ်းပွၵ်ႈမိူဝ်း ပႆႇတဵမ်ဝၼ်း ၶိုၼ်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃး သွၼ်ႈသဝ်းၶိုၼ်းတီႈဝတ်ႉ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵေးသီး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/6/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၽၵ်းႁႃႈ၊ ၶုမ်လူမ်း၊ မိူင်းၵၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉသုဝၼ်ႇၼသီႇရိ ႁူင်းၶမ်း ၼႂ်းဝဵင်းၵေးသီးၶိုၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႆႇလွင်ႈၼိမ်ယဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ၼႂ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ မိူဝ်း ၵၼ် တင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး တၢမ်းၶမ်ႈ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းတီႈၵျွင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵျွင်းၶမ်း ၼႆႉ တေမီးဝႆႉႁူဝ်ၵူၼ်း 383 ၵေႃႉၶႃႈ။ တီႈၵျွင်းပွင်ဢုတ်ႇ သွင်လၵ်းတႄႉ မီးမိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း။ ပၢင်တိုၵ်းပႆႇယဵၼ် မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ တၢင်းၾၢႆႇပုၼ်ႉဝၢၼ်ႈဢိတ်းယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးၶိုၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၵေးသီးလၢတ်ႈဝႃႈ  ၼွၵ်ႈလိူဝ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈၸမ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၵေးသီး ဝႃႈၼႆ။

“ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇႁတ်းၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်းယေးၶႃႈ။  ၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈမႃး ၵူဝ်သိုၵ်းမႃးႁွင်ႉၵႂႃႇၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵေႃႈ တိုၵ်ႉငႃၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ်ယူႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁဝ်းၶႃႈယူႇၼႆႉ ပဵၼ်သၢႆသိုၵ်းလတ်းၵႂႃႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈယူႇၶႃႈ”- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈ မႃးယူႇတီႈၵေးသီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းပွတ်း မိူင်းၵၢဝ်၊ ၼွင်သွမ်း လႄႈ ႁူဝ်ပူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸမ် 3,000 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း