Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးဝႂ်/ၶွၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသေ  ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ/ ဝႂ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း  ။

Image: SHAN/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းတီႈတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉ   တႄႇၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယၢၼ်ဝဵင်း မွၵ်ႈ 4 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

- Subscription -

ၵူၼ်း  တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၶဝ်တႄႇၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း  ၵႃး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ် တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶပ်းၶီႇရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းယွၼ်းငိုၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ယွၼ်းပႃး မၢႆၾၢင် တီႈ ယူႇလႄႈ မၢႆၾူၼ်းၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တီႈလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်း တုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇ ၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်း ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈၵႆႈၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၶဝ်တင်ႈလၢၼ်ႇသေၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး တီႈၵဵတ်ႉၼွင်ၼူၼ်း တၢင်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ  ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တေၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆ ရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ/ ဝႂ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ   ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းတႄႉ ၶဝ်တေတႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႆၶႃႈ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆရူတ်ႉၵႃး Showroom ဢွၼ်တၢင်းၼႆဝႃႇ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵႃးဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ/ ဝႂ်ၼႆႉ ၼမ်လိူဝ် ၵႃးမီးၶွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်တေၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၵႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်ဢွၼ်တၢင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸင်ႇတေ ၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး  ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းႁဵတ်းၵိၼ်ငိုၼ်း။ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁဵတ်းဝႂ်ၶွၼ်ႇ၊ သင်ဝႃႈၶဝ်ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇငၢႆႈငၢႆႈတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

“ပေႃးတေသိုဝ်ႉၵႃးဢၼ်ၶဝ်မီးဝႂ်ၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ ၵႃႈၼႃႇလူင် ၽႂ်ဢမ်ႇသိုဝ်ႉလႆႈလေႃႇ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီးၶဝ်။ မိူၼ်ႁဝ်းၵူၼ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်း ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁူႉၵႃႈသိုဝ်ႉႁႃႉ ၵႃးဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၸဵမ်ပိုင်းႁဵတ်းသင် ႁဵတ်းသင်ၶဝ် ပွႆႇၵႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းသင် ၵမ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈမႃးၼမ်ယဝ်ႉ ၶိုင်ႁႃလၢႆးတီႉ ၸိူင်ႉ ၼႆ ၸွင်ႇၶဝ်ပဵၼ်ၸႂ်ၵူၼ်းႁိုဝ် သင်ပဵၼ်လႆႈ ပိုတ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇၵၼ် ၶွၼ်ႇၵေႃႈ ယႃႇဢဝ်ၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တေႁႄႇၵၼ်ၵႂႃႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ပီမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သူင်ၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ် ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၵေႃႈ သိုဝ်ႉၸႂ်ႉၵႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇ ဢၼ်တေႃႉဢဝ်မႃးတၢင်းပွတ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ – မျႃႉဝတီႇ  ၊ တၢင်းမႄႈသၢႆ  ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈမႃး။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး  ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇတႃႇၵိၼ် ။ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/5/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈ ဢဝ်ၶူဝ်းမိူင်းထႆး ၶဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 5 ဢၼ်/ မဵဝ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉၼူမ်း ၼမ်ႉၼူမ်းၽွင် ၵႃႇၽီႇ ၼမ်ႉၵႃႇၽီႇ ၼမ်ႉသူမ်ႈၼမ်ႉဝၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း