Tuesday, June 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပွတ်းၸၢၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 1,000 ပၢႆ

 ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   မီးထိုင် 1,000 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်း မိူင်း တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 21 ၵေႃႉ...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ။ ထတ်းႁၼ်တီႈ...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 950 ပၢႆ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးတင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 956 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 -  13 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ၶျ်ႊ ပီ 2020 မႃးတေႃႇထိုင်...

ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်း ဝၢႆးလင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆ 10 ဝၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ 50 ၵေႃႉသေ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈမီးထိုင် 740 ပၢႆ ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 17/12/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 3...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်လမ် လင်ၼိုင်ႈ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 100 သႅၼ်ပၢႆ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးထိုင် 700 ပၢႆ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးထိုင် 720 ၵေႃႉ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13/12/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 ပွတ်းတွၼ်ႈ ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးပီမႂ်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆသေ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၵမ်ႈၼမ် တေဢမ်ႇၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆးၵိုၼ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 ၼႆႉ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵင်ႇမႂ်ႇၼိုင်ႈဝၼ်း ။ ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးတႄႉ ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်ဝၼ်း လိူၼ်သိပ်းသွင်လပ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆးမီး ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝဵင်းလဵဝ် ၵူၼ်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 100 ပၢႆ

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸႄႈဝဵင်းလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 100 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵေႃႉ႞ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းသေ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။ တႄႇဢဝ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 9/12/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလၢႆးၶႃႈ 2 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ  တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵၼ်  ဝၢႆးလင်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင်ၵေႃႉ  ။ ဝၼ်းတီႈ 3/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉ မႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽိူမ်ႉထႅင်ႈ 8...

ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်တူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈမီးမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသင်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉ

ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် တူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသႅဝ်ဢၢႆလႄႈၵႂႃႇၵူတ်ႇ ထတ်းတၢင်းပဵၼ်ထူပ်းႁၼ်ဝႃႈမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသင်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇလူင်ဝႆႉ။ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်ၼႆႉဝၼ်းတီႈ 30/11/2020 ဝႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ဝႆႉလႄႈ တင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်းၵႂႃႇ တေပိၵ်ႉၵၢတ်ႇလူင်။ တေပိၵ်ႉဝႆႉတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း။ ၼၢင်းသႅင် ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈဝႃႈ -...

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး သွင်ပၢၵ်ႇပၢႆ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈမႃး

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်းမီးၵႂႃႇ 242 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်း လုၵ်ႉတၢင်းတႃႈၵုင်ႈမႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။    ဝၼ်းတီႈ 20/11/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ႁၼ်မႅၼ်ႈတီႈၸဝ်ႈၵႃး၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး   တင်းမူတ်း...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မီး 220 ပၢႆယဝ်ႉ

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 227 ၵေႃႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/11/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း   ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ 1,434...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 200 ပၢႆ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 254 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼမ်တီႈသုတ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 16/11/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 60 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ႁိမ်း 4 သႅၼ်ၵေႃႉ

ၼႂ်းမိူင်းတႆး 49 ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 60 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ ႁိမ်း 4 သႅၼ်ၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉႁူႉ တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၸႄႈမိူင်းတႆး ၼင်ႇၼႆ။ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 3 လၢၼ်ႉ 6 သႅၼ်ပၢႆ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မီး 3,634,000 ၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉႁူႉတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆးၼင်ႇၼႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 လိူၼ် 11 လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ (ဝၼ်းတိတ်ႉ) တႄႇဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6...

Latest news

- Advertisement -spot_img