Wednesday, July 17, 2024

ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်တူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈမီးမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသင်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉ

Must read

ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် တူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသႅဝ်ဢၢႆလႄႈၵႂႃႇၵူတ်ႇ ထတ်းတၢင်းပဵၼ်ထူပ်းႁၼ်ဝႃႈမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသင်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇလူင်ဝႆႉ။

ၵၢတ်ႇလူင်တူၼ်ႈတီး

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်ၼႆႉဝၼ်းတီႈ 30/11/2020 ဝႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ဝႆႉလႄႈ တင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်းၵႂႃႇ တေပိၵ်ႉၵၢတ်ႇလူင်။ တေပိၵ်ႉဝႆႉတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း။

- Subscription -

ၼၢင်းသႅင် ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵၢတ်ႇလူင် တူၼ်ႈတီးတႄႉ သင်ႇပိၵ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။  တေႁိုင်မွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 14-15 ဝၼ်း ၼႆႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵမ်ႇပေႃးၸတၢႆး ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵၢတ်ႇလူင်တူၼ်ႈတီးၼႆႉ တေပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း  ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈတႄႉ တေဢမ်ႇပိၵ်ႉ တေပိုတ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 412 ၵေႃႉ၊ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃ 263 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း