Saturday, June 15, 2024

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုင်လၵ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ

Must read

ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုင်လၵ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ဢႃယု 45 ဝၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၼ်းၸွႆႈၵၼ်တီႉလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၼၼ်ႉလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo by Tachileik youth- ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ဢႅဝ်ႇႁႃလၵ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပိူၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေႃႇၵေႃႉၼႂ်းတီႉလႆႈမၼ်းၼၢင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႆၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈတေႃႇၵေႃႉၼႂ်း  ဢိူင်ႇဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈမိူဝ်းလၵ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ပိူၼ်ႈ။ ၵူၼ်းႁိမ်းႁိူၼ်းႁၼ်လႄႈ တၼ်းသေႃႇၵၼ်လမ်းတီႉၼၢင်းယိင်းၽူႈလၵ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉလႆႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေႃႇၵေႃႉၼႂ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေႃႇၵေႃႉၼႂ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တီႉလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ လႆႈလိူၼ်ပၢႆၵူၺ်းၶႃႈ မႄႈမၼ်းသၵ်ႉၶူဝ်းယူႇတၢင်းၼႂ်း၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉၼႆႉ မႃးႁွပ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႅၼ်ႈပၢႆႈၶႃႈ ဢေႃႈၼႆႉ။ ပေႃးဢမ်ႇတၼ်းႁၼ်တႄႉ မၼ်းတေဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo by Tachileik youth-လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ဢၼ်ၺႃးၶီႈလၵ်ႉၸၵ်ႉလႅၼ်ႈ လႄႈမႄႈမၼ်းလမ်းၸွမ်းၶိုၼ်းႁိမ်ဢဝ်လႆႈ

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လမ်းၸွမ်းလင်ၵူၼ်းၶီႈလၵ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉသေ ၽွင်းလမ်းၶိုတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ   ၵူၼ်းလၵ်ႉလႄႈတင်းၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵၼ်ႉၵၼ်ႁိမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

“ၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းမဝ်းလဝ်ႈသေ ၶဝ်ႈမႃးလၵ်ႉၼႆဝႃႇ ပေႃးမဝ်းလဝ်ႈသေ မႃးလၵ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼႆ လေႃႇ။ မိူဝ်ႈၵႆႈႁဝ်းၶႃႈ ထၢမ်မၼ်းသမ်ႉမၼ်းဝႃႈ မၼ်းမီးၸုမ်းဝႆႉ မီးဢူၺ်းၵေႃႉဝႆႉ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉဝႃႈ ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းသေ မႃး လၵ်ႉ။ တင်းမႄႈလုပ်ႈဢွၼ်ႇသေၶႃလႆႈၵၼ်ႉၵၼ် ႁိမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ” – ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈတေႃႇၵေႃႉၼႂ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တူဝ်ၽူႈလၵ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတေႃႇၵေႃႉၼႂ်း  သူင်ႇၸူးလုမ်းၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း