Monday, May 20, 2024

ၼႂ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီး 11 ၵေႃႉ

Must read

တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

Photo Credit to Tachileik Youth: ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝၢႆးလင်ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉၵူၺ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 11 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 4 ၵေႃႉလႄႈ ၼၢင်းယိင်း 7 ၵေႃႉ  ။

- Subscription -

ၸၢႆးၵႅဝ်ႈ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “တႄႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈမိူင်းၽူင်းၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၵူဝ်သေ ဢမ်ႇပေႃးႁတ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵၢတ်ႇၵေႃႈ ၶဝ်ႈ ၵၢင်ၼႂ် ထိုင် 10 မူင်းၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်မူၵ်းယူႇ ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၵူၼ်းသိုဝ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆႇ ၶူဝ်းၶွင်ၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းလူင်း တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းႁွမ် ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၢင်ၵႂႃႇတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁတ်းၵႂႃႇတၢင်း လႂ် ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉမႃးၸၢႆႇၵၼ်တႄႉၵေႃႈမီးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပေႃး ၼမ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵူဝ်ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉမႃးသေ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွမ်းၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈ သၢႆတၢင်းလူင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၼ် တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဝၢၼ်ႈ လႂ် ဢိူင်ႇလႂ် ပွၵ်ႉလႂ် ၽႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်း Lock Down လၢႆးသၢင်ႇထုၵ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁဵတ်းလႆႈယဝ်ႉ၊။မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ယၢမ်း ၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ ယဵၼ်သီႇဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉတင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 ဝူင်ႈၵူၺ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇ 33 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 89,486 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 18,658 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 68,910 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 1,918 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း