Saturday, July 20, 2024

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝဵင်းလဵဝ် ၵူၼ်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 100 ပၢႆ

Must read

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸႄႈဝဵင်းလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 100 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵေႃႉ႞ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းသေ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။

Photo by – SHAN/ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈတူၼ်ႈတီး

တႄႇဢဝ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 9/12/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 111 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယူတ်းယႃဝႆႉ 30 ၵေႃႉ၊ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ 80 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။

- Subscription -

Dr. မူဝ်းထုၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈတူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းတိတ်းတပ်း တၢင်းပဵၼ်မီး 111 ၵေႃႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 9 ၼႆႉ။ တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းပဵၼ်မီး 7 ၵေႃႉ၊ ပွၵ်ႈသွင် ၼႆႉသမ်ႉ 104 ၵေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ သုၼ်ဢွင်ႈတီႈၵၵ်း/ၵုမ်းတူဝ် တႃႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ တင်းမူတ်း 13 တီႈ။ ၵူၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈၵၵ်း/ ၵုမ်းတူဝ်မူတ်းမီး 1,017 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

“တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵူၼ်းၶဝ်ႈ Q ဝႆႉ မီး 1,017 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းပွၵ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းမႃး၊ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈ ပၢႆႈတၢင်းၼႂ်းမိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇၸမ် ႁိမ်းႁွမ်းၵူၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈပႃး” – Dr. မူဝ်းထုၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 9/12/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 641 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃၵႂႃႇ 432 ၵေႃႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း