Saturday, May 25, 2024

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး သွင်ပၢၵ်ႇပၢႆ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈမႃး

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်းမီးၵႂႃႇ 242 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်း လုၵ်ႉတၢင်းတႃႈၵုင်ႈမႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။  

 ဝၼ်းတီႈ 20/11/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ႁၼ်မႅၼ်ႈတီႈၸဝ်ႈၵႃး၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး   တင်းမူတ်း မီး 242 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 136 ၵေႃႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း လုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

Dr. သဝၼၵူဝ်ႇ ၵႅမ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ပဵၼ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၵမ်းသွင်ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈမႃး  ၵမ်ႈၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မီး 4 ၵေႃႉ။ ထိုင်မႃး တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မီး 242 ၵေႃႉ ဝႃႈ ၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးပိုၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇတႂ်ႈမိူဝ်းၼိူဝ်ၼႆႉ   တင်းမူတ်းမီး 48 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 20/11/2020 ၼႆႉ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း မီး 242 ၵေႃႉ။ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ 75 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႉၵုမ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉဢွင်ႈတီႈၽႂ်မၼ်းလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 83,566 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ  1,810 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 18,390 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 63,366 ၵေႃႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း