Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မီး 220 ပၢႆယဝ်ႉ

Must read

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 227 ၵေႃႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

Photo နယ်စည်းမခြား- ႁၢင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢဝ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶဝ်ႈႁူင်းယႃတီႈၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/11/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း   ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ 1,434 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းတႆး သမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ် 3 ၵေႃႉ လႃႈသဵဝ်ႈ 1 ၵေႃႉ၊ ၼမ်ႉၸၢင် 1 ၵေႃႉလႄႈ မိူင်းပၼ်ႇ 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

Dr. သဝၼၵူဝ်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၸီႉသင်ႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ -“တေႃႇထိုင် ဝၼ်းၼႆႉ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 227 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉ မီး 73 ၵေႃႉ။ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ 154 ၵေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉဝႆႉ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 201 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 201 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် 177 ၵေႃႉ။ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းတူၼ်လႄႈ မိူင်းယွင်းၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉမီး 34 ၵေႃႉ ။ ၽွၼ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ဝႃႈၼႆ။  

တေႃႇထိုင်မႃး 22/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်တုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ မီးၵႂႃႇ 79,246 ၵေႃႉ၊ လူင်းႁူင်းယႃ 58,758 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 1,739 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း