Monday, May 29, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လိူၵ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ လႄႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ

ၵေႃလိၵ်ႈလႆၢးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ၊ လိူၵ်ႈလႆႈၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ မႃးပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 20/05/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေလိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ပွၵ်ႉသိူဝ်ၶမ်း (ႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း)။ လုၵ်ႈၸုမ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်တင်းမူတ်းမီးမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ႁူဝ်ပဝ်ႈၵဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်လုင်းၸၢႆးမၢႆ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမႃးလႆႈ 4 ပီယဝ်ႉသေ လိုဝ်ႈယင်ႉၵႂႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်သေလိူၵ်ႈဢဝ် ၸၢႆးၼုမ်ႇမၢဝ်ႉ...

ၵႃးလႄႈလေႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆးၽႃႇၵၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉၵွႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ19/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵႃးၽႃႇၺႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈ(လေႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆး)  (ဘေးတွဲဆိုင်ကယ်) တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၾၢႆႇၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ႁိမ်းႁူင်းယႃၵဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉသုမ်း။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်းဢူးလႃႉမူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ သမ်ႉႁေႃႈမႃး ၽႂ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ မႃးၽႃႇသႂ်ႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလေႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆး( ဘေးတွဲဆိုင်ကယ်)လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉလႅၼ်ႈ ယူႇၼိူဝ်...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉ တႃႈၶီႈလဵၵ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၵူတ်ႇထတ်းပၢႆႉရူတ်ႉ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃးတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၵူတ်ႇထတ်းပၢႆႉမၢႆရူတ်ႉၵႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆလႄႈ မီးၵူၼ်းႁဵတ်းပၢႆႉ မၢႆရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းပဵၼ်ဝႂ်ပွမ်ဢၼ်ဝၢင်းၶၢႆတေႃႇ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးလၢႆႊသိၼ်ႊမီးၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ၼႆႉသေ  တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ၵေႃႉလႂ် ပႆႇလၢႆႈ ပၢႆႉမၢႆဢၼ်မႂ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ၼႆလႄႈ မီးၵူၼ်းႁဵတ်းပၢႆႉမၢႆပွမ် ၶၢႆတေႃႇၵူၼ်းဢမ်ႇမီးလၢႆႊသိၼ်ႊရူတ်ႉၵႃး ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ...

လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 ၽူဝ်မေးလူႉတၢႆထင်တီႈ

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းပတ်ႉႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 ၵေႃႉၽူဝ်မေးတၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/5/2023  ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း ၾူၼ်လူင်လူမ်းႁႅင်းလႄႈ ၵွင်လိၼ်လူင် ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး (ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈꧠီႈလဵၵ်း   2 ၵေႃႉၽူဝ်မေး  တၢႆၶမ် ၵွင်လိၼ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ၸႂ်ႈဢေႃႈ ႁိူၼ်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈလီလီ...

ထဝ်ႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးၵႂၢႆးတေႃး ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇယူတ်းယႃ

ထဝ်ႈၸၢႆးၵူၼ်းလဵင်ႉၵႂၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၵႂၢႆးတေႃႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ ထဝ်ႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၺႃးၵႂၢႆးတေႃး  ႁိမ်းဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႇသျိၼ်း 4 ( ဝၢၼ်ႈၼိူဝ်) ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်း ဢူးလႃႉမူဝ်း...

ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းလိူင်ႇၼမ် ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ်ႁႄႉႁၢမ်ႈလႆႈ

ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လိူင်ႇၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈတိူင်ႇလၢတ်ႈၾၢႆႇလႂ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်။ ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး 2 ပီပၢႆၼႆႉ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၵေႃႈ လိူင်ႇၽႄႈၼမ်မႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၼမ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈတိူင်ႇလၢတ်ႈမူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼုမ်ႇယိင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  မိူၼ်ၼင်ႇ ႁိူၼ်းႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵိုတ်းဝႆႉ...

ၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိုတ်ႇၽတ်ႉလူမ်းသႂ်ႇတူဝ်ၵမ်းသိုဝ်ႈၼွၼ်း ၊ ထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မႃးၵေႃႈတၢႆ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မႆႈၼႃႇၼႆသေ ပိုတ်ႇၽတ်ႉလူမ်းသႂ်ႇတူဝ်သေၼွၼ်းတင်းၶိုၼ်း ထိုင်မိူင်းလႅင်းမႃး သဵၼ်ႈလိူတ်ႈဢွၵ်းဢေႃတႅၵ်ႇသေတၢႆပႅတ်ႈ။ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ သၼ်သၢႆး။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ဝၼ်းတီႈ 28/4/2023 မၼ်းၸၢႆးတၼ်းလုၵ်ႉမႃးသုၵ်ႈၼႃႈလၢင်ႉတႃယဝ်ႉ ၸင်ႇလူမ်ႉတၢႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢူးလႃႉမူဝ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵူၼ်းတီႈႁိူၼ်းမၼ်းဝႃႈတႄႉ ၼွၼ်းပိုတ်ႇၽတ်ႉလူမ်းတင်းၶိုၼ်း ထိုင်မိူင်းလႅင်းၵေႃႈ လုၵ်ႉယူႇၵမ်းၼိုင်ႈသေၸင်ႇပိၼ်ႈလူမ်ႉ ပဵၼ်လူမ်းၵႂႃႇၼႆဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇၸွႆႈ ဢဝ်တူဝ်မၼ်းသူင်ႇထိုင်ႁူင်းယႃၼၼ်ႉ သမ်ႉပေႃး ဢမ်ႇတၼ်းယဝ်ႉ...

ၵႃးပိၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း- ၵဵင်းတုင် ဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း 2 ပွၵ်ႈ

ၵႃးပိၼ်ႈၶွမ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2 ပွၵ်ႈသေ  မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉ ဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၵႃးပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 2 ပွၵ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁႄႉၸူၼ်ရူတ်ႉယဝ်ႉတႅင်းပုမ်ၸဝ်ႈၶွင်ပေႃးလၢႆး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇႁႄႉ ဢၢၼ်းႁိမ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းမၼ်းၸၢႆး ၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးတႅင်း  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇပွၵ်ႉပႃႇလႅင် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁႄႉၸူၼ်ရူတ်ႉ တီႈႁိမ်းလုမ်းၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉပႃႇလႅင်ၼၼ်ႉၶိုၼ်း ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းပွၵ်ႉပႃႇလႅင်ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ ။...

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၽၼ်းလူႉတၢႆ

 ဝၼ်းတီႈ 31/3/2023   ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၽၼ်းလူႉတၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢူးလႃႉမူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၼႆႉဢေႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆယူႇၾၢင်ႇတၢင်းဝႆႉႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ တီႈၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၺႃးၽၼ်း ဝႆႉဢေႃႈၼၼ်ႉ။တူၺ်းတႄႉ ၶဝ်တေၽိတ်းၵၼ်ႁေလႄႈ ထိုင်တီႈပေႃႉၵၼ်တၢႆၶႃႈၼေႈ။ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉ ၶွၼ်ႉဝႃႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၵဵင်းတုင်ယွမ်းၵႂႃႇ လင်ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းလႃးလႄႈ  ၶူဝ်မႄႈသၢႆ

ၸူဝ်ႈ လၢၼ်ႇတႃႈပိင်း (တၢင်းၵႂႃႇမိူင်းလႃး) လႄႈ ၶူဝ်မႄႈသၢႆပိုတ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယွမ်းၵႂႃႇတင်းၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။  လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊလႄႈၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉမႃး တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးၵိုၼ်း၊ ဝဵင်းယဵၼ်ငဝ်ႁိူတ်ႇႁႅင်ႈၵႂႃႇတင်းၼမ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်း။   ၸဝ်ႇလၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉဢၢၼ်းဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၾင်ႇမိူင်းထႆးၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး ၺႃးတီႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပႂ်ႉလၢၼ်ႇၽၵ်းတူႈၶဝ်ႈမိူင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵႃးတၢင်ႇ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်သွင်လမ်း ႁၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမိူင်းထႆးမူၵ်းသွၼ်ႉမႃးၼႂ်းၵႄႈၽၵ်း  ဢၢၼ်းဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ထႆး Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၶၢဝ်းပိုတ်ႇလၢၼ်ႇၶူဝ်မၢႆ 1 မႄႈသၢႆ ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈမိူင်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵႃးတၢင်ႇၽၵ်းယိူဝ်ႈ ၼၢင်းၶဵဝ်လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်မၢႆရူတ်ႉမိူင်းတႆး...

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းဢၼ်ၺႃးသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇပၼ်ႇ

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၺႃးသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၶိုၼ်းသိုပ်ႇပၼ်ႇႁဵတ်းၶိုၼ်း။ ႁူင်းၽဝ်ထုၼ် ဢၼ်ၺႃးသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူဝ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ဢၼ်မီးတီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းလႆႈဢၢႆၵႂၼ်းမဵၼ်မႃးၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မဵၼ်မႃးၶိုၼ်းမီးမွၵ်ႈ သၢမ်သီႇဝၼ်းယဝ်ႉၼႆႉ။ၵူၺ်းၼႃႇမၢင်ၵေႃႉၵေႃႈဝႃႈ ႁဵတ်းၶိုၼ်းမီးမႃးပဵၼ်လိူၼ်ယဝ်ႉၼႆယူႇ။ဢႃႈလူဝ်ႉ ဢၢႆၵႂၼ်းမၼ်းမဵၼ်ႈႁႅင်းၼႃႇ...

ၵႃးတင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 8/3/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးတင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလိၼ်လမ် ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း(ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ။ ၸုမ်း ဢူးလႃႉမူဝ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈလိၼ်လမ် ၼၼ်ႉဢေႃႈ ။ ပေႃးလုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းၵႂႃႇမွၵ်ႈ 20...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁႄႉသွၵ်ႈရူတ်ႉၵႃး တီႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၵူတ်ႇထတ်း တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်သႅၼ်းဢၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ၸႂ်ႉၼႂ်းႁၢၼ်ႉ KTV  မိူၼ်ၼင်ႇ Happy Water လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်လၢႆသႅၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း။ CCDAC Myanmar ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃမဝ်းၵမ်ႁႄႉရူတ်ႉၵႃးသႅၼ်း NISSAN X-TRIIL  လမ်းၼိုင်ႈ တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img