Thursday, April 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တႃႈၶီႈလဵၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၸမ် 700 ႁိုင် 3 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇပွႆႇတူဝ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းၸမ် 700 ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉ ၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇဝႆႉၼၼ်ႉ ႁိုင် 3 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇပွႆႇတူဝ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၵိုတ်းတင်းလင် မႆႈၸႂ် ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ် ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2024 ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း...

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်  ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီမႃးၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း  ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈၵူဝ်ႁေ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၵိၼ် ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၼွၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ  ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃး ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁေႉတၢင်းဝႆႉ ႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ၼႂ်းပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ “ၵူၼ်းႁၢႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၢၼ်းၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼၼ်ႉ။ မၼ်းဢမ်ႇၵိုတ်းပၼ်လႄႈ ၺႃးယိုဝ်း 2 ၵမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေတၢႆၵႂႃႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽႂ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၵၢင်ၶိုၼ်း တေၺွပ်းႁၢပ်ႇၶျေႃး

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ပေႃးဢွၵ်ႇတေတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ႁၢပ်ႇၶျေႃးဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆဢေႃႈ ။ ပေႃးႁၼ်ၽႂ်ဢွၵ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈၸၢႆးဝႃႈယိင်း တေၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇႁၢပ်ႇၶျေႃး ၊ တေသူင်ႇၼႃႈသိုၵ်းၵမ်းလဵဝ် ” - ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႃႇၵမ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  ၵဵပ်းယွၼ်းငိုၼ်း ၸဝ်ႈပၢႆႈမၢၵ်ႈမီး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ သႂ်ႇႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ တႃႇၵမ်ႉၵႅမ်ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ လႄႇႁႃႇၵဵပ်းယွၼ်းငိုၼ်း ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလၢႆသႅၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈႁူင်းၵၢၼ်၊ ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းႁႅမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ် သိုၵ်းၸိူဝ်းဢၼ် တိုၵ်းတေႃးယူႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ” - ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းၸၢႆးတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇသေၶႃႈတူဝ်တၢႆ

ၵူၼ်းၸၢႆးတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းၽဝ်ယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၽဝ်ႁိူၼ်းယေးတူဝ်ၵဝ်ႇသေ ၶႃႈတူဝ်တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မၼ်းယွင်ႇယႃႈယူဝ်ႉထၢင်ႇတႄႉ။ႁၼ်မၼ်း သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈဢေႃႈ ၵူႈပွၵ်ႈၵေႃႈ။မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ မၼ်းၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းမၼ်းဢွၼ်တၢင်းသေ ၸင်ႇၽႅၼ်ၶေႃး ၶႃႈတူဝ် တၢႆဢေႃႈၼၼ်ႉ ” -...

မၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း သွင်ၽူဝ်မေး ၽိတ်းမေႃးတႅင်းၵၼ်တၢႆ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ဢၼ်ယူႇၼႂ်းသူၼ်ယၢင်ရႃႇပႃႇတီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်  ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ၺႃးတႅင်းတၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်း သွင်ၽူဝ်မေးၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းသူၼ်ယၢင်ရႃႇပႃႇၼၼ်ႉ ၽိတ်းမေႃးပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်သေ ၵေႃႉပဵၼ်မေး တႅင်းၺႃးၽူဝ် တၢႆထိုင်တီႈ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသူၺ်ႇမၢၵ်ႇယၢင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “   ၶႃၽူဝ်မေးၽိတ်းၵၼ်...

ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၺႃးတႅင်း 2 ၵေႃႉ  တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈ(Taxi)တႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းၶၢတ်ႈၶီႇၽၼ်းတႅင်း  တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မႃးႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼမ်လၢႆ။ ၵၢၼ်တေႃႇၵၢၼ်လွင်းၼမ် ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်ႈၵေႃႈ သိုဝ်ႉငၢႆႈၶၢႆထုၵ်ႇ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝူင်ႈၵူၺ်း ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁပ်ႉၸၢင်ႈ...

ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၺႃးၵူၼ်းၶၢတ်ႈၶီႇၽၼ်းတႅင်း

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁပ်ႉသူင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းၶၢတ်ႈၶီႇ ဢၢၼ်းၸူၼ်သေ ၽၼ်းတႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈ(Taxi)ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းၶၢတ်ႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၢၼ်းၸူၼ် ၶိုၼ်းသေ ၽၼ်းတႅင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသူၺ်ႇတႃႇၶျီႇ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ - “ ၵူၼ်းၸၢႆးႁေႃႈ Taxi ၼႆႉ ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးၶၢတ်ႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်း လုၵ်ႉတီႈတၢင်းၼႃႈၵၢတ်ႇဢႃႇၶႃႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉသေ...

ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေးႁၢၼ်ႉၶၢႆ လၵ်ႉၶူဝ်းၶွင် လိူင်ႇၼမ်

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈၸွမ်းႁၢၼ်ႉၸွမ်းသႅင်ႇလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူဝ်ႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉ။ၵႃးၵိုတ်းဝႆႉ တၢင်းၼႃႈႁိူၼ်းၵူၺ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ပႅတ်ႇထရီႇဢၼ်မီးၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ တင်းလၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇယူႇ။ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်မီးပဵၼ်ၸုမ်းဝႆႉၼေႈ။ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ် 9 ၵေႃႉၼႆႉဢေႃႈ လႄႇႁႃႇသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေးပိူၼ်ႈယူႇ 24 ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ။ဢၼ်မႃးလၵ်ႉ တီႈႁဝ်းၼႆႉတႄႉ...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ တၢႆၼႂ်းထဵင်ၼႃး

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉသေ တၢႆၼႂ်းထဵင်ၼႃး၊ ပဵၼ်ၽႂ်တၢႆယွၼ်ႉသင် ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လႄႈပလိၵ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉၸွပ်ႇတူၺ်းလွင်ႈတၢင်းမၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/9/2023 ယၢမ်း 6 မူင်း ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးဝႆႉၼႂ်းထဵင်ၼႃး ၶၢင်ႈတၢင်းလူင်တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် ႁိမ်းၵဵတ်ႉမၢၵ်ႇယၢင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈသူၺ်ႇမၢၵ်ႇယၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇတူၺ်း ။ လႆႈႁၼ်တူဝ်တၢႆၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းထဵင်ၼႃး။...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢတ်ႇ  1 တၢႆ 1

ရူတ်ႉၶိူင်ႈသွင်လမ်း ၽႃႇၵၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 1  တၢႆ 1 ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/8/2023  ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်းၽႃႇၵၼ်တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႇသျိၼ်း မၢႆ 4 ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း   တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢူးလႃႉမူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၶဝ်ႈတေႁေႃႈၽႂ်းၼႃႇၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊...

သၢဝ်တႆးႁၢင်ႈလီ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေၶိုၼ်ႈၶဵင်ႇ Miss Universe Myanmar တီႈတႃႈၵုင်ႈ

 ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ Miss Universe Tachileik  2023  ပီၼႆႉ  ၼၢင်းၼၼ်ႇတႃႇလိၼ်း (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းႁွမ်ငိုၼ်း လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် တူဝ်တႅၼ်း ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇတီႈ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် Miss Universe Myanmar...

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းၵႃႉၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆလႆႈ ဝူင်ႈပၢႆယဝ်ႉပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းမႆႈၸႂ်

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းၵႃႉၵႃး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆၵႂႃႇ လႆႈဝူင်ႈပၢႆယဝ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃဢမ်ႇလႆႈ။ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇသိုပ်ႇၾူၼ်းမႃးၸူးမၼ်းၸၢႆးဝႃႈတေသိုဝ်ႉၵႃးၼႆသေ ႁွင်ႉဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/7/2023  ။ မၼ်းၸၢႆးဢဝ်ၵႃးၵႂႃႇၼႄသေ  ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်း လႄႈတင်းၵႃး ႁၢႆဝႆႉ ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃဢမ်ႇလႆႈ  ။ ၼၢင်းၼၢင်း မေးၼုမ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းၵႃႉၵႃးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မီးၵူၼ်းထူဝ်းရသပ်း သိုပ်ႇၾူၼ်းမႃး မွၵ်ႈ ဝၢႆးဝၼ်း 3...

ၵႃးၽႃႇၺႃးၵူၼ်းၵိၼ်ၼွၼ်းၶၢင်ႈတၢင်း 3 ၵေႃႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တၢႆ 2 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉၵူၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတီႈၵိၼ် လိူင်ႇၼမ်မႃးၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈဝဵင်း၊ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၵေႃႈမီးၼမ် ယူႇၵိၼ်ၼွၼ်းၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း၊ ပူၼ်ႉမႃး 2 ဝၼ်းၵႃးၽႃႇၺႃး 3 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉ ယူႇၶၢင်ႈတၢင်း တၢႆ 2 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ။  ဝၼ်းတီႈ 19/7/2023 ယၢမ်း 10 မူင်းၼၼ်ႉ...

ႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးသင်ႇဢိုတ်း  5 တီႈ

ႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ KTV ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း 5 ႁၢၼ်ႉ ၺႃးသင်ႇဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လၢႆလၢႆဢၼ် ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်း ႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇလၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ႁၢၼ်ႉလႂ် ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ၼင်ႇ ၶဝ်တမ်းဝၢင်း ဝႆႉၸိုင် ၺႃးသင်ႇၵိုတ်းဢိုတ်းၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် KTV...

Latest news

- Advertisement -spot_img