Saturday, May 25, 2024

ႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးသင်ႇဢိုတ်း  5 တီႈ

Must read

ႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ KTV ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း 5 ႁၢၼ်ႉ ၺႃးသင်ႇဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

Photo :ႁၢင်ႈႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ ၶေႊထီႊဝီႊ ႁႄႊရီႊပေႃႊတိူဝ်ႊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လၢႆလၢႆဢၼ် ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်း ႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇလၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ႁၢၼ်ႉလႂ် ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ၼင်ႇ ၶဝ်တမ်းဝၢင်း ဝႆႉၸိုင် ၺႃးသင်ႇၵိုတ်းဢိုတ်းၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် KTV ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းလီလီ ။ ႁၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးဢုပ်ႇၵၼ်တင်းၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ။ပလိၵ်ႈၶဝ်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇလၢတ်ႈမႃးလႄႈ ၸင်ႇၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်မႃးၼႆလႄႈ သင်ႇဢိုတ်း ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႇတေလႆႈပိုတ်ႇၶိုၼ်းတႄႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉလႄႈပလိၵ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉလႆႈငူပ်ႉငိၵၼ်ဝႆႉယူႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ KTV ဢၼ်ၺႃးသင်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၼႆႉ မီး 5 တီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ KTV မၢၵ်ႇၼမ်ႉတဝ်ႈၶမ်း(သူၺ်ႇပူးတီး) ၊ KTV မႃႉၶမ်းမိၼ်(ကြီးမြတ်သောရွှေမြင်း)၊ KTV ၵဝ်ႈၸၼ်ႉ ( Mekhong River Hotel ) ၊ DAT bar & KTV  လႄႈ Harry Potter KTV ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ပလိၵ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတႄႉ ၵေႃႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ မီးလွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆၸႂ်ႉတိုဝ်း ယႃမဝ်းၵမ် ဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတၢင်း မိူင်းၶႄႇၼမ်။ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၵမ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလိူတ်ႈလူမ်းသေ လူႉတၢႆလၢႆၵေႃႉ။လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶဝ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူင်ႉလႅင်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းဢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၼႂ်းႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ယႃႈၶေႊ ယႃႈဢီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ႁႅင်းပူၼ်ႉလႄႈ တိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈပၢႆးယူႇလီ တၢႆငၢႆႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈႁူႉသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ လႄႈလွင်ႈငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ၸၢင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ။ၸင်ႇဝႃႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပိၵ်ႉႁၢၼ်ႈတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီးပႃး KTV တင်းၼမ်ယဝ်ႉ- ၵူၼ်းတၢင်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈတႄႉထတ်းသၢင်ၼင်ႇၼႆ။

တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ဢွင်ႈတီႈၵိၼ်ၵျေႃႇ တီႈမူၼ်ႈတီႈသိူဝ်းၼမ်၊ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၶွၼ်ႈၵိုၼ်း။ ၵမ်ႈၼမ် တေဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းထႆး ၊ မိူင်းၶႄႇ ၊ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မႃးဢႅဝ်ႇမႃးယဵမ်ႈသေ ၸိူဝ်းမႃးထင်သဝ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းငၢၼ်းၵေႃႈမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း