Monday, May 20, 2024

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းၵႃႉၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆလႆႈ ဝူင်ႈပၢႆယဝ်ႉပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းမႆႈၸႂ်

Must read

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းၵႃႉၵႃး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆၵႂႃႇ လႆႈဝူင်ႈပၢႆယဝ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃဢမ်ႇလႆႈ။

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇသိုပ်ႇၾူၼ်းမႃးၸူးမၼ်းၸၢႆးဝႃႈတေသိုဝ်ႉၵႃးၼႆသေ ႁွင်ႉဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/7/2023  ။ မၼ်းၸၢႆးဢဝ်ၵႃးၵႂႃႇၼႄသေ  ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်း လႄႈတင်းၵႃး ႁၢႆဝႆႉ ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃဢမ်ႇလႆႈ  ။

- Subscription -

ၼၢင်းၼၢင်း မေးၼုမ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းၵႃႉၵႃးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မီးၵူၼ်းထူဝ်းရသပ်း သိုပ်ႇၾူၼ်းမႃး မွၵ်ႈ ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼႆႉ ဝႃႈ ၶႂ်ႈတူၺ်းၵႃးၼႆလႄႈ မၼ်းဢဝ်ၵႃးၵႂႃႇၼႄ။  ထိုင် 4 မူင်းပၢႆၵေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။   ဢူၺ်းၵေႃႉ မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ  ႁၼ်မၼ်းၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းတီႈ ၾၢႆႇၼႃႈႁူင်းႁႅမ်းသူၺ်ႇပူးတီး  ၊ မီးပႃးၸၢဝ်းၵလႃးလၢႆၵေႃႉ ၵႂႃႇၸွမ်းမၼ်း။ မီးလၢႆၵေႃႉတႄႉဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၼပ်ႉတူၺ်းလီလီလႄႈဢမ်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းၵႃႉၵႃးဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း ဢႃယု 24 ပီ ၵူပ်ႉၵူႈၵၼ်တင်းၼၢင်းၼၢင်းသေ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈသီႇၼေႃႇမႂ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။  မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်း မႆႈၸႂ် ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ  ။

ၼၢင်းၼၢင်း မေးၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လိူဝ်သေဝႃႈ ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁႃလႂ် ။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ ယွၼ်ႉႁဝ်း ဢမ်ႇမီးလၵ်းထၢၼ်သင်ၼႄပိူၼ်ႈ။ ႁၢႆၵႂႃႇ 7 ဝၼ်း 8 ဝၼ်းၵေႃႈၶဝ်ႈမႃးယဝ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ တေၵႂႃႇ ၶိုၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်းတူၺ်းဢေႃႈ။မႆႈၸႂ်ၼႃႇလႄႈ ဢမ်ႇႁူႉတေပိုင်ႈၽႂ်ၸွႆႈႁႃ ။ပၢႆလိူဝ်မီးလုၵ်ႈလဵၵ်ႉဝႆႉ ။ ၵူၼ်းၵေႃႈႁၢႆ ၵႃးၵေႃႈႁၢႆ ၊ ငိုၼ်းၸပ်းတူဝ်မၼ်းၵႂႃႇတေမီးမွၵ်ႈ 7-8 သႅၼ်ငိုၼ်းထႆးၵေႃႈႁၢႆ ။ ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းမၼ်းၵေႃႈဢႅဝ်ႇႁႃပၼ်တင်းဝဵင်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈသင်။ ၽႂ်ႁၼ်ၶႅၼ်းတေႃႈၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ်ၽွင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။  

သင်ထူပ်းႁၼ် ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ၼၢင်းၼၢင်း ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်းမၼ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ မၢႆၾူၼ်း – 09 787 080 927 ဝႃႈၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း