Monday, May 20, 2024

မၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း သွင်ၽူဝ်မေး ၽိတ်းမေႃးတႅင်းၵၼ်တၢႆ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

Must read

သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ဢၼ်ယူႇၼႂ်းသူၼ်ယၢင်ရႃႇပႃႇတီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း – ၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်  ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ၺႃးတႅင်းတၢႆထင်တီႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်း သွင်ၽူဝ်မေးၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းသူၼ်ယၢင်ရႃႇပႃႇၼၼ်ႉ ၽိတ်းမေႃးပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်သေ ၵေႃႉပဵၼ်မေး တႅင်းၺႃးၽူဝ် တၢႆထိုင်တီႈ။

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသူၺ်ႇမၢၵ်ႇယၢင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “   ၶႃၽူဝ်မေးၽိတ်းၵၼ်   ယွၼ်ႉသင် တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် လမ်းထုပ်ႉမေး  ၊ မေးမၼ်းၵေႃႈ လႆႈသင်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ လၢၵ်ႈဢဝ်မိတ်ႈၼႂ်းသိုင်ႇၾႆး ၼၼ်ႉ  ငႃသႂ်ႇ။ၽူဝ်မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၵိုတ်း။ လႅၼ်ႈၶဝ်ႈႁႃတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၸင်ႇၺႃးမိတ်ႈတႅင်းသႂ်ႇ တီႈၼႃႈဢူၵ်း ၾၢႆႇသၢႆႉမၼ်းၼၼ်ႉ။ လိူတ်ႈတူၵ်းၼမ်ပူၼ်ႉတီႈသေ ၸင်ႇလူႉတၢႆၵမ်းလဵဝ်ၼႆဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးတႅင်းတၢႆၼႆႉ ဢႃယု 30 ပၢႆ ၊ သွင်ၶႃၽူဝ်မေးလုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း  မႃးၵိၼ်ၸၢင်ႈပႂ်ႉသူၼ်ယၢင် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း   ၼႆႉပႆႇႁိုင်    ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသူၺ်ႇမၢၵ်ႇယၢင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ  လွင်ႈၽူဝ်တႅင်း မေး  မေးတႅင်းၽူဝ်၊ ၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႆႉမီး။  လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၵေႃႈ ၵႆႉမီး ။ ၵူၼ်းဢၼ် လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃးၵေႃႈၼမ်ၼႃႇလႄႈ  ဢမ်ႇႁူႉၽႂ်ပဵၼ်ၽႂ် ၊ ၽႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ၵေႃႈႁဵတ်းႁွတ်းလူင်တိၵ်းတိၵ်း  ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်း ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းသေတႃႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးတႄႉ ၵၢၼ်တေႃႇၵၢၼ်လွင်းၼမ် ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ သိုဝ်ႉငၢႆႈၶၢႆထုၵ်ႇ ၊ ၵူၼ်းၵိုၼ်းငိုၼ်းၶွၼ်ႈ၊ လွင်ႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈမီးၵူႈဝၼ်း လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၵေႃႈမီးၵူႈဝၼ်း။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/10/2023 ၼႆႉၵူၺ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇသမ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်မဝ်းယႃႈသေ ၽိတ်းမေႃး ပၢတ်ႇၶေႃးမေးတၢႆယဝ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယုပ်းၽၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း