Monday, May 20, 2024

ၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ တႄႇလူင်းမိူင်းလဵပ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 15/10/2023 လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ၵေႃးပၵ လႄႈၶွမ်ႇမတီႇပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ ၽွင်ႇတေႃႇဢူး ယေႃးမုၼ်လူင်းၵျွင်း ဢႅဝ်ႇလဵပ်ႈၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ။

Photo Credit to Owner -ပွႆးၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ယေႃးမုၼ်လူင်းလဵပ်ႈဝၢၼ်ႈၼႂ်းထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဝၼ်းတီႈ 15/10/2023

ပၢင်ပွႆးၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈယေႃးမုၼ်လူင်းလဵပ်ႈဝၢၼ်ႈၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇလီ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လၢမ်းၽႄႈသေ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ။ ပီၼႆႉတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း သင်ႇႁႂ်ႈၸတ်းၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇၼႆလႄႈ ၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ တေလူင်းလဵပ်ႈဝၢၼ်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/11/2023 လိူၼ် 11 လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ တေၵိင်းလိုဝ်ႈ 21 ၵျွင်းဢၼ်မီးၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ။

- Subscription -

တီႈၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႆႉဢႅဝ်ႇႁႃၼႄးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၸတ်းပွႆးၽြႃးလူင်းမိူင်းယူႇၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။တႃႇတေပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈလူင်းမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢိၵ်ႇပိဝ်ႇၸေႃးထီးၶဝ်လူင်းၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၼွင် ႁိူၼ်း 2 မိုၼ်ႇပျႃးသေၸင်ႇပဵၼ်ႁဵတ်းပွႆး- ၵူၼ်းၼႂ်းယူႇၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆၶုၼ် ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၸွမ်းႁိမ်းၶွပ်ႇၾၢႆမိူင်းပၢႆး ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ယူႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉႁဵတ်းတႅပ်းသီႇတႅပ်းဝႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ တိုၵ်းတေႃးပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈတိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်။ ၼင်ႇႁိုဝ်ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ တင်းသွင်ၾၢႆႇလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ ၶဝ်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတေဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလႄႈ ၸဵမ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ် ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ယၢပ်ႇၵိၼ်း ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး ၵွၼ်ႇၼႃႈတေၸတ်းပွႆးၽြႃးၼႆႉသမ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉၼႂ်းၾၢႆၼွင်မိူင်းပၢႆး ၶိုၼ်ႈသုင် ၼွင်း ထူမ်ႈပႃးတီႈယူႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ။ မၢင်တီႈထူမ်ႈပႃးၶဝ်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမႆႈၸႂ်တႃႇၵိၼ်ယမ်ႉၼႂ်းပီတေမႃးထႅင်ႈ။ ၾၢႆမိူင်းပၢႆးလႄႈ ၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼႆႉ ပေႃးၶီႇႁိူဝ်းၵႂႃႇၸူးၵၼ်ႁိုင်မွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 2 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၽွင်းငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းမိူင်းပၢႆးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈတႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸတ်းပွႆး- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း