Wednesday, July 24, 2024

ၾၢႆမိူင်းပၢႆးလူၼ်ႉ ထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆၶုၼ် ဢမ်ႇယွမ်း မိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ

Must read

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾၢႆမိူင်းပၢႆး လႆထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် လူႉ သုမ်းဢမ်ႇယွမ်း မိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆၶုၼ် ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆၶုၼ် ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၾၢႆမိူင်းပၢႆး ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈ လႆထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ ၼႃးမၢင်တူင်ႈ ယွၼ်ႉလႆႈသွမ်ႈတူၵ်းလိုၼ်းလႄႈ တူၼ်ႈၶဝ်ႈ ပႆႇတၼ်းလိူင် ၸဝ်ႈၼႃး မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ၶိုတ်း၊ ၵူဝ်တူၼ်ႈၶဝ်ႈလူႉၵွႆ ၼဝ်ႈပႅတ်ႈ ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တူင်ႈၼႃး ဢၼ်ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ၼႆႉ ပဵၼ်တူင်ႈၼႃး ဢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸွမ်းၾင်ႇၾၢႆၼွင်မိူင်းပၢႆး ။ ဢၼ်တူင်ႈၼႃး ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶဝ်ႈ ၼႃႈပီ။ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃး ဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၼမ်ႉၾၢႆမိူင်းပၢႆး လုပ်ႇထူမ်ႈၼႃး ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ မီးမႃးၵူႈပီယဝ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸွႆႈၸတ်းႁဵတ်းသင်ပၼ်။ ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃး လႆႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼိုင်ႈဢေႊၶိူဝ်ႊ ဢမ်ႇယွမ်း 5 သႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆၶုၼ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆၶုၼ်

“ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆၶုၼ်ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇမႃးတူၺ်းပၼ် ဢမ်ႇမႃးႁဵတ်းသင်ပၼ် ပွႆႇႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၸိူင်ႉၼႆမႃး ၵူႈပီၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်းၽုၵ်ႈသွမ်ႈၼႆႉ ၼိုင်ႈဢေႊၶိူဝ်ႊလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 5 သႅၼ်ပျႃး။ ၸဝ်ႈၼႃး မၢင်ၸိူဝ်း ၵၼ်ႉလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ႁဵတ်းတႄႉႁဵတ်းဝႃႈသေ ထိုင်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇပၢတ်ႇမႃး ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ လူႉ ၵွႆ ၼဝ်ႈပႅတ်ႈ ၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးတင်းၼမ် ”- ၸဝ်ႈၼႃး ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၼႆႉ ပိုင်ႈဢိင်ၵၢၼ်သူၼ်ၵၢၼ်ၼႃးပဵၼ်ပိူင်လူင်။ သူၼ်ႁႆႈၼႃးထုင်ႉၼႆႉ ၵေႃႈလႆႈပိုင်ႈဢိင်ၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၾၢႆမိူင်းပၢႆးၼႆႉမႃးလေႃႇလဵင်ႉ။ ၼမ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၾၢႆၼႆႉၶိုၼ်းပဵၼ် ၼမ်ႉမႄႈၽီလူးသေလႆလူင်းၵႂႃႇပဵၼ်တၢတ်ႇလူင်လေႃးပိတ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၾႆးၾႃႉသေသူင်ႇၾႆးပၼ်လႅင်းတူဝ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ၼမ်ႉၾၢႆဢၼ်လူၼ်ႉၼွင်းထူမ်ႈၼႃးၼႆႉ ယင်းလႆၶဝ်ႈထူမ်ႈပႃးထိုင်သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႈတႅမ်ႇတီႈယၢၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လူႉသုမ်းထႅင်ႈတင်းၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆၶုၼ် ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆၶုၼ် ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး ၾၢႆၶုၼ် လႆႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ယူႇၸိူင်ႉၼႆ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတင်းၾၢႆမိူင်းပၢႆးၼၼ်ႉတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁဵတ်းပွႆးၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈလူင်းမိူင်းလႄႈ ပၢင်ပွႆးတႄႇဝၼ်းတီႈ 15/10/2023 ၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း