Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေးႁၢၼ်ႉၶၢႆ လၵ်ႉၶူဝ်းၶွင် လိူင်ႇၼမ်

Must read

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈၸွမ်းႁၢၼ်ႉၸွမ်းသႅင်ႇလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူဝ်ႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉ။ၵႃးၵိုတ်းဝႆႉ တၢင်းၼႃႈႁိူၼ်းၵူၺ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ပႅတ်ႇထရီႇဢၼ်မီးၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ တင်းလၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇယူႇ။ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်မီးပဵၼ်ၸုမ်းဝႆႉၼေႈ။ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ် 9 ၵေႃႉၼႆႉဢေႃႈ လႄႇႁႃႇသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေးပိူၼ်ႈယူႇ 24 ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ။ဢၼ်မႃးလၵ်ႉ တီႈႁဝ်းၼႆႉတႄႉ သွင်ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈသေမႃးဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်သေတႃႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်။ပေႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းလႆႈသေမွပ်ႈဢၢပ်ႈ ပၼ်တီႈလုမ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ သမ်ႉပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇဢိတ်းဢွတ်းသေ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉၼႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် မွပ်ႈပၼ်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၶဝ်ယူႇ။ပေႃးယဝ်ႉသမ်ႉ ၶိုၼ်းပွႆႇ။ၵူၼ်းလၵ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉလိူင်ႇလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၢမ်ႈသီးလႆႈ။မၢင်ပွၵ်ႉမၢင်ဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉႁင်းၶဝ် ပေႃႉထုပ်ႉဢိတ်းဢွတ်းသေၵေႃႈ ပွႆႇၶိုၼ်း။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးမူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် ဢဝ်ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶႃႈလူးၼေႃႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေဢိတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပၢႆလိူဝ်သေ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇ သမ်ႉမီးလွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်းတီႈဝတ်ႉၵျွင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵေႃႉ ပွၵ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉထႅင်ႈလႄႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈပၼ်ႁႃမီးမႃးၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈၽိတ်းမေႃးဢူၼ်ၵဝ်းၵၼ် ၊ လွင်ႈယႃႈမဝ်းလႆႈၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼၢင်းသႅင်ပၼ် ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃး (Crown) မႃးလမ်း ၼိုင်ႈသေ လၢၵ်ႈၸၼ်မၼ်းၼၢင်း ၶိုင်တီႉၺွပ်းဢဝ်သႂ်ႇၵႃးၶဝ်ၵႂႃႇ တီႈပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း