Monday, May 20, 2024

ၵႃးၽႃႇၺႃးၵူၼ်းၵိၼ်ၼွၼ်းၶၢင်ႈတၢင်း 3 ၵေႃႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တၢႆ 2 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1

Must read

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉၵူၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတီႈၵိၼ် လိူင်ႇၼမ်မႃးၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈဝဵင်း၊ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၵေႃႈမီးၼမ် ယူႇၵိၼ်ၼွၼ်းၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း၊ ပူၼ်ႉမႃး 2 ဝၼ်းၵႃးၽႃႇၺႃး 3 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉ ယူႇၶၢင်ႈတၢင်း တၢႆ 2 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ။

 ဝၼ်းတီႈ 19/7/2023 ယၢမ်း 10 မူင်းၼၼ်ႉ  ၵႃးၽႃႇၺႃး ၵူၼ်းၵိၼ်ၼွၼ်းၶၢင်ႈတၢင်း 3 ၵေႃႉ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁိမ်းၵွင်းပိဝ်ႇႁႃႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 1  တၢႆ 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸုမ်းဢူးလႃႉမူဝ်း ဢၼ်ၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်ႊ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း၊ ၶဝ်ယူႇၵိၼ်ၼွၼ်းၶၢင်ႈတၢင်း။ တၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ။ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၼႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈဢဝ်တူဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတႄႉပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ။ ပလိၵ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉၸွမ်းႁႃယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း မႃးထင်သဝ်းတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉမီးၼမ်၊ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵၢၼ် လဵၼ်ႈၵဵမ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း။ ၸိူဝ်းတိတ်းယႃႈၵိၼ်ၾိၼ်ႇသေ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ ထိုင်တီႈလႆႈယူႇၵိၼ်ၶၢင်ႈတၢင်းၵေႃႈမီးၼမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၶႄႇၵေႃႈမီး ထႆးၵေႃႈလိူင်ႇ။ မၢၼ်ႈ ယိင်ႈၶႅၼ်း ၼမ်။

  
ရူတ်ႉၵႃးၵေႃႈလိူင်ႇၼမ် ၶႅပ်ႇတၢင်းလူင်ၵၢင်ဝဵင်း ပေႃးဢမ်ႇမီးတီႈၵိုတ်းရူတ်ႉၵႃး   ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ်  ၵူၼ်းၵေႃႈၼမ် ၵႃးၵေႃႈၼမ် ႁေႃႈၵႃးဢမ်ႇၸွမ်းပိူင် မၢႆမီႈ  ၊ ၽေးၵိုင်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵေႃႈ မီးၵူႈဝၼ်း ။ ၼိူဝ်တၢင်းလူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႃႇတေၵိုတ်းၵႃး ပေႃးပဵၼ်ယၢပ်ႇယဝ်ႉ တီႈဝႆႉၵႃး ဢမ်ႇပေႃး ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၵူၺ်း ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉရူတ်ႉၵႃးပိၼ်ႈၶွမ်ႈ/ၽႃႇၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 11 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 12 ၵေႃႉသေ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/7/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ၵွႆသေ ၵိုတ်းဝႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ပျီႇထွင်ႇၸု(သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃး ဢွင်ႇပၢၼ်း – တူၼ်ႈတီး) တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း  ႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းပိတ်ႉၸုပၼ်ႇ (ပစ္စုပ္ပန်ကျောင်း) တီႈၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း သမ်ႉမီးရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၾၢင်ႉမႅၼ်ႈ ႁေႃႈမႃးၽႃႇၺႃးၵႃး၊  ၵူၼ်းႁေႃႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း