Thursday, June 20, 2024

KNDF ပၼ်ၾၢင်ႉ ယႃႇၵႂႃႇမႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႅၼ်လိၼ်တႆး – ယၢင်းလႅင်

Must read

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNDF ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ယႃႇၵႂႃႇမႃးၸွမ်း သဵꧣ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းတႆး – မိူင်းယၢင်းလႅင်။

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 18 ထိုင် 28/7/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNDF မၢႆ 2 ( Karenni Nationalities Defense Force -B-02) ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ယႃႇၵႂႃႇမႃးၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လွႆၵေႃႇ-မိူင်းပၢႆး လႄႈ လွႆၵေႃႇ-သီႇသႅင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

KNDF မၢႆ 2 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းၶဝ်မႃး ၵူႈလွၵ်းၵူႈလၢႆးလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တေမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်။ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈပဵၼ်ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ။ ၵွပ်ႈၼႆ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ”-ဝႃႈၼႆ။

KNDF ပၼ်ၾၢင်ႉ   ရူတ်ႉၵႃးလၢႆလၢႆသႅၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႃးသိပ်းလေႃႉ ၊ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၊ ၵႃးတွႆး( တွဲကား) လႄႈ မိူၼ်ၼင်ႇၵႃး ဢၼ်ဢဝ် ၽႃႈယၢင်ပူၵ်ႉဝႆႉႁူမ်ႇဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလတ်းၽၢၼ်ႇ။ သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈယႂ်ႇ လူဝ်ႇၵႂႃႇမႃးၸိုင် ႁႂ်ႈၸႂ်ႉၵႃးဢွၼ်ႇ ၵူၺ်း။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈ ပိၵ်ႉမၢၼ်ႇၵႃး၊တေလႆႈဢဝ်မၢၼ်ႇၵႃးလူင်းဝႆႉ ၽွင်းလႅၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆဝႆႉ ။

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ယၢင်းလႅင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 2 ႁဵင် ။မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်း 18/7/2023 ၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်းလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈယႃႇတူဝ်ႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ လူႉၵွႆၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း