Thursday, May 23, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တၢင်းပဵၼ်ၼိူဝ်ႉငွၵ်ႈ တီႈလမ်းသႆႈ

Must read

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီ တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ထူပ်းႁၼ် တၢင်းပဵၼ် ၼိူဝ်ႉငွၵ်ႈ တီႈၼႂ်းသႆႈလူင် ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ
Photo by – Sai Lap Wp/ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၽွင်းယူတ်းယႃတူဝ် တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

ဝၼ်းတီႈ 18/7/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 10 သူင်ႇၽူႈတၢင်တူဝ် ၶဝ်ႈသူႇၸႂ်း ၵၼ်ႇတေႃး တွင်ႈထၢမ် ပၢႆးယူႇလီ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး ယွၼ်ႉမေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၼိူဝ်ႉငွၵ်ႈတီႈၼႂ်းသႆႈလူင်လႄႈ တီႈႁူင်းၶဝ်ႈ သမ်ႉတိတ်းၸပ်းဝႆႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်း (ပႅတ်ႉထီႊရီႊယႃႊ) ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၶုၼ်ႁေႃ ၶမ်းထႆးလႄႈ မေးၼၢင်း သူင်ႇၽူႈတၢင်တူဝ်သေ မႃးၵၼ်ႇတေႃး ႁူပ်ႉထူပ်း တွင်ႈထၢမ် လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၶူးဝႃးပေႃႈ တီႈ ႁူင်းယႃ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19 ၼႆႉ ၶူးဝႃးပေႃႈ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်ႉဝႆႉတီႈ ၼိုင်ႈ။ ပႆႇႁူႉ ဝႃႈ ၼိူဝ်ႉငွၵ်ႈတီႈၼႂ်းသႆႈလူင် ၼၼ်ႉ လႆႈၽႃႇတတ်း ဢဝ်ဢွၵ်ႇယဝ်ႉသေတႃႉ မေႃယႃၶဝ် လူဝ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တူၺ်းထႅင်ႈ ၼႆလႄႈ တေပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁႂ်ႈ ႁၢႆလီလီ ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပွၵ်ႈၶိုၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ဝၢႆးလင်ဢတိၵ်ႉထၢၼ်ႇၶဝ်ႈထမ်ႈ တီႈမိူင်းလႃးယဝ်ႉ 7 ဝၼ်း ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 8/7/2023 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်သွင်ႁူၼ်လိူဝ်ႁႅင်း ယွၼ်ႉသုင်းၺႃးႁဵပ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇ မိူဝ်ႈတေၶဝ်ႈထမ်ႈၼၼ်ႉ။ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၼႅတ်ႈယေႃးပၢင်းဢဝ်ၸဝ်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၵဵင်းႁၢႆးၵမ်းလဵဝ်။

ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 14/7/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉသေ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင် ၶိုၼ်း 9:50 မူင်း လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးပွင်ႈပၢႆ ယေႃးမုၼ်ပၢင်းဢဝ် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈမိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ သူင်ႇယူတ်း ယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးထႅင်ႈ ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 16 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈယေႃးမုၼ် သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လုၵ်ႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးသေ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 17 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈလႆႈထွၼ်ၶဵဝ်ႈမႅင်း ဢွၵ်ႇသိၵ်ႈၼိုင်ႈ ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း မေႃယႃၶဝ် လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တၢင်းပဵၼ်ၼိူဝ်ႉငွၵ်ႈ တီႈၼႂ်းသႆႈ လူင်လႄႈ တီႈႁူင်းၶဝ်ႈသမ်ႉ တိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း။ ယူႇတီႈ မေႃယႃၶဝ် လႆႈၽႃႇတတ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ၼိူဝ်ႉ ငွၵ်ႈ တီႈၼႂ်းသႆႈလူင် ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 19 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၸင်ႇ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း