Friday, February 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တူၼ်ႈတီး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – တူၼ်ႈတီး

ၸွမ်းၵဵတ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လၢႆးၶႃႈ - တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းယွၼ်းငိုၼ်းပႃးထႅင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းၵဵတ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လၢႆးၶႃႈ - တူၼ်ႈတီး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး - ဢေးတႃႇယႃႇ ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇတီႈပွၵ်ႉထူင်းၽူဝ်ႇ ဝဵင်းဢေးတႃႇယႃႇ  ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။ မၼ်းၸၢႆး တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ။ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “သဵင်ၵွင်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇ 3 ၵမ်းၵူၺ်း။ ပေႃးၽူႈၸၢႆးၼၼ်ႉတၢႆယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တူဝ်တၢႆၼၼ်ႉတၢင်ႇၵႃးသိုၵ်းၶဝ်ၵႂႃႇသေယဝ်ႉဢေႃႈ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းယၢမ်းတႃႇၵွင်ႉၸွမ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းမေႃႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ယိုတ်းဢဝ်ၶိူင်ႈယၢမ်းတႃႇႁွႆႈႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶၢဝ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်၊ တီႉၺွပ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵႂႃႇပႃး။ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇၼႆသေ သွၵ်ႈပႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ၸိူဝ်းယူႇၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇပႃးၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းယၢမ်း၊ ပုင်းၾႆးႁွႆႈၸွမ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်တေပွႆႇလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်းၼႆႉ  - ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူၼ်ႈတီးၵေႃႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ၶဝ်ၼႄးဝႃႈ ယၢမ်းတႃႇႁွႆႈႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယၢမ်းတႃႇၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆသေ ၶဝ်တႄႇတီႉၺွပ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၺႃးတီႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈလွတ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၺႃးၼႄးဝႃႈ လဵၼ်ႈယၢမ်း ၊ ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၊ တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းတႃႇၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆသေ...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ႁႃသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈယၢပ်ႇ မၢင်တီႈၶၼ်သုင်  

ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ မၢင်တီႈမၢင်လၢၼ်ႉ ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်း   1 လိတ်ႊထိုင် 3,000 ပျႃး ၊ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း မၢင်ဝဵင်း ပေႃးလႆႈပိၵ်ႉ ၵေႃႈမီး ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ - ၵဵင်းတွင်း - မိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ 1 လိတ်ႊ 2,700 –...

ၾႆးၾႃႉ ၵႆႉမွတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းယူႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇလၢႆၸိူဝ်ႉ

တင်ႈတႄႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မႃး တေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ၾႆးၾႃႉၵႆႉမွတ်ႇ၊ တီႈဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီးၵေႃး ၼိုင်ႈဝၼ်းၾႆးၾႃႉမွတ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 4 ပွၵ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸွမ်းၾႆးၾႃႉ ပႃးၸဵမ် မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇႁုင်မိုဝ်ႉ။ ပီ 2022 ႁူဝ်လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႉ ၼႆႉမႃး ၾႆးၾႃႉၵႆႉမွတ်ႇလိူဝ်ၵူႈလိူၼ်၊ ယွၼ်ႉၾႆးမွတ်ႇသေ...

ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၽွင်းၵၢင်ၶိုၼ်း

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၶိူဝ်ႊၾိဝ်ႊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 5 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်  ၊ ႁၢမ်ႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ၵႂႃႇ ယူႇတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ်ႈ...

ၶၼ်ၵႅတ်ႉသ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ

ၶၼ်ၵႅတ်ႉသ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 1 ၸွႆႉလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 5,000 ပျႃး ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး   ၵႃႈၶၼ်ၵႅတ်ႉသ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 ၸွႆႉလႂ် 5,000 ပျႃး ထိုင် 5,500 ပျႃး   သင်ႇသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ  ။ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး...

ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၵဵပ်းၵႃႈၵိုတ်း/ၸွတ်ႇရူတ်ႉၵႃးတီႈၵၢတ်ႇ/ ၸွမ်းတၢင်း ၶိုၼ်ႈၾႃႉၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇ

ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈ  ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၸွတ်ႇဝႆႉတီႈ ၵၢတ်ႇတီႈသႃးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸွမ်းၵိဝ်ႇၸွမ်းငွၼ်ႈ ၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇၵေႃႈ ၸွမ်းၵဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်မိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်း  ပႆႇတူၵ်းတႂ်ႈမိုဝ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၵဵပ်း ၵႃႈၸွတ်ႇရူတ်ႉၵႃးတီႈၵၢတ်ႇတီႈပွႆး ရူတ်ႉၵႃးယႂ်ႇ ၼိုင်ႈလမ်း 500 ပျႃး ၊ ၵႃးဢွၼ်ႇ 300 ပျႃး၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 200 ပျႃး လႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁႅင်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈသီႇယႅၵ်ႇၾႆးလႅင် ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/7/2022 ၼႆႉ တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တၢင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလႄႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ...

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၵူဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ  ၾၢင်ႉလွင်ႈၵႂႃႇမႃးႁိမ်းၸမ်တီႈသိုၵ်း/ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈယူႇသဝ်း

သိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ PDF ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ႁၢမ်ႈယူႇၸမ် ၵႂႃႇမႃးၸွမ်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉ  ဝႃႈၼႆ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/6/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  SYM.UGPDF ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၽႅၼ် တေပွႆႇမၢၵ်ႇထႅင်ႈ 2 ၵမ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၸႅင်ႈသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ သင်ဢမ်ႇၸႅင်ႈသေၵူတ်ႇထတ်းၺႃးၸိုင် တေထုၵ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈ ဝႃႈ ၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း - ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး   ၽႂ်မီးၶႅၵ်ႇ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်းမႃးလိုဝ်ႈသဝ်း ႁဵတ်းၶႅၵ်ႇဝႆႉ...

ၾၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈလႅၼ်လိၼ်  ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၸတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၶွမ်ႊမတီႊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ ၵမ်း  34 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၾၢႆႇမိူင်းထႆးပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်း ဢၽိၶျဵတ်ႉ သိုဝ်ႉသတ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇၸူဝ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လႄႈမူႇၸုမ်း  တီႈႁူင်းႁႅမ်းတူၼ်ႈတီး (တွင်ႇၵျီးႁေႃႇတႄႇ) ။ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 29။  ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈ ၵႃႉၶၢႆ လႄႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်၊...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမေႃႇတေႃႇပီႇၵေႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈသီႇယႅၵ်ႇၾႆးလႅင် ၵၢင်ဝဵင်းလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင်   လုၵ်ႈၼိုင်ႈ    ပလိၵ်ႈတၢင်း (မေႃႇတေႃႇပီႇၵေႇ) မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ သဵင်လင်ဝႃႈလင်ယဝ်ႉၶႃႈ။  တီႈမီးပွႆႉၵၢင်ဝဵင်း ႁိမ်းၵၢတ်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မီးၵူၼ်းမႃးဝၢင်းမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵႃး မေႃႇတေႃႇပီႇၵေႇၼႆဢေႃႈ။...

ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇပၢႆႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး

 ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO  ၵဵပ်းသိုၵ်း ၊ ၶဝ်ႈ၊ ငိုၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ပူင်း ပၢင်လွင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇယူႇသဝ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပၢႆႈၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၵ်းထႆး  ။ လိူၼ်မေႊ - လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ  ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆး...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသုင် တုမ်ႉယွၼ်ႈတႃႇႁပ်ႉ/ သူင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  သင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း  ၊  ၶၢဝ်းၼႆႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈသမ်ႉသုင်ႁႅင်း  ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁပ်ႉ/သူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း။ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ လူဝ်ႇၵႂႃႇႁပ်ႉ/ သူင်ႇ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း။  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉ ၶၢႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img