Thursday, April 18, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမေႃႇတေႃႇပီႇၵေႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈသီႇယႅၵ်ႇၾႆးလႅင် ၵၢင်ဝဵင်းလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင်   လုၵ်ႈၼိုင်ႈ    ပလိၵ်ႈတၢင်း (မေႃႇတေႃႇပီႇၵေႇ) မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo Credit to Owner – ႁၢင်ႈသီႇယႅၵ်ႈၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင်

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ သဵင်လင်ဝႃႈလင်ယဝ်ႉၶႃႈ။  တီႈမီးပွႆႉၵၢင်ဝဵင်း ႁိမ်းၵၢတ်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မီးၵူၼ်းမႃးဝၢင်းမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵႃး မေႃႇတေႃႇပီႇၵေႇၼႆဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ လွင်ႈတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈငိၼ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵေႃႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉမူတ်းသေ  ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃး။ ပိၵ်ႉဝဵင်းၵူတ်ႇသွၵ်ႈၵူႈၵိဝ်ႇၵူႈငွၼ်ႈ ။  ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီးၸိူဝ်းၶၢႆၶူဝ်းဝႆႉၵေႃႈၼႅတ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူႁၢၼ်ႉ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇႁိူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇတူၺ်းဝႃႈၼႆ။

“ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းယေး မႃးၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ပေႃးသုၵ်းသၵ်ႉလူင်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ။ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁိမ်းႁွမ်းၵေႃႈ ၺႃး ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ ။ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၶဝ် မႃးသွၵ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉဢေႃႈ။ ၵူဝ်ၵူၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇမၼ်းၺႃးၵိၼ်ၸွမ်းထႅင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

 မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ပႆႇႁူႉ  ။ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ တီႈသီႇယႅၵ်ႈၾႆးလႅင်ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းၵႆႉမႃးႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2021 လိူၼ်မေႊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဢဝ်မၢၵ်ႇသႂ်ႇထူင်လမ်မႃးဝၢင်းဝႆႉၵၢင်တၢင်း။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵႂႃႇငုၺ်ႉတူၺ်းလႄႈ ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တၢႆ 2 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း