Monday, May 20, 2024

ၶၼ်ၵႅတ်ႉသ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ

Must read

ၶၼ်ၵႅတ်ႉသ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 1 ၸွႆႉလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 5,000 ပျႃး ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇႁႅင်း။

ၵႅတ်ႉသ် ႁုင်တူမ်ႈ

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး   ၵႃႈၶၼ်ၵႅတ်ႉသ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 ၸွႆႉလႂ် 5,000 ပျႃး ထိုင် 5,500 ပျႃး   သင်ႇသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵႃႈၶၼ်ၵႅတ်ႉသ် မိူဝ်ႈၼႆႉ 1 ၸွႆႉ 5,000 ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း လႆႈသႂ်ႇ 4,700 ပျႃး။  ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵႅတ်ႉသ်တႄႉဝႃႈ ၵႅတ်ႉသ်တေ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇ   ၶွမ်ႊပ ၼီႊ တေသူင်ႇမႃးပၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းဢမ်ႇသိုဝ်ႉလႆႈပဵင်းဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ။    သင်ႇ 10 ၸွႆႉ  လႆႈ 5 ၸွႆႉ ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းၵေႃႈ တေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ႁႃသိုဝ်ႉၵႅတ်ႉသ်ယၢပ်ႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဢၢၼ်းဢဝ်ထၢၼ်ႇႁုင် ထၢၼ်ႇၵေႃႈႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ။  ထၢၼ်ႇထူင်ယႂ်ႇၵူႈပွၵ်ႈ 1 ထူင်   8,000 ပျႃး ယၢမ်းလဵဝ် 1 ထူင်လႂ် 15,000 ပျႃး။။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၵႅတ်ႉသ်မူတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ သင်ႇသိုဝ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ တီႈ ႁိူၼ်းၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈဝူင်ႈၼႆႉယဝ်ႉဢေႃႈ ၵႅတ်ႉသ်မူတ်း။ၵႅတ်ႉသ်ၵေႃႈၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ ထၢၼ်ႇၵေႃႈၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ။ ဢဝ်ၾႆးၾႃႉႁုင်ဢဝ်ၵေႃႈၾႆးၾႃႉၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇ။ မၢင်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈဢမ်ႇတၼ်းသုၵ်း ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵႅတ်ႉသ်ႁုင်တူမ်ႈၼႆႉ  တင်ႈဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇမႃး။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵႅတ်ႉသ် ဢၼ်ဢီႊလၢႆႊထ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢဝ်မိူင်းထႆးၶဝ်ႈမႃးၸႂ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈတႃႈႁိူဝ်းတႃႈၵုင်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ဢဝ်ၵႅတ်ႉသ်မိူင်းထႆးၶဝ်ႈလႄႈ ၵႅတ်ႉသ်ၶၢတ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်း ၵႃႉလူင်ၶဝ်တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းဝႆႉငိုၼ်းၶဝ်ႈ/ ဢွၼ်ႇ ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းပႁူဝ်ႇပၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ၵၼ်တင်းငိုၼ်းတေႃႇလႃႇသေ ၶိုၼ်းသွၼ်ႇပဵၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈၵမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၶၢႆၵႅတ်ႉသ်တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၵႅတ်ႉသ်ယဝ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ဢဝ်ၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးၼၼ်ႉ ၵႃႈၶၼ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈသုင်။ ယႃႈယႃၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ ၵႃႈၶၼ်သုင်ႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း