Monday, May 29, 2023

ၾၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈလႅၼ်လိၼ်  ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၸတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

Must read

ၶွမ်ႊမတီႊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ ၵမ်း  34 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၶွမ်ႊမတီႊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ ၵမ်း 34 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝၼ်းတီႈ 27 ထိုင် 29 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022

ၾၢႆႇမိူင်းထႆးပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်း ဢၽိၶျဵတ်ႉ သိုဝ်ႉသတ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇၸူဝ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လႄႈမူႇၸုမ်း  တီႈႁူင်းႁႅမ်းတူၼ်ႈတီး (တွင်ႇၵျီးႁေႃႇတႄႇ) ။

- Subscription -

ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 29။  ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈ ၵႃႉၶၢႆ လႄႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်၊ လွင်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းလၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်း၊ လွင်ႈတေႃႉမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း လႄႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊  လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ – ၾၢႆႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းၶၢဝ်းၾၢႆႇထႆး ၶႂ်ႈပိုတ်ႇၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်းယူႇၼႆႉ ၸွင်ႇၾၢႆႇထႆးလႆႈဢုပ်ႇပႃး လွင်ႈပိုတ်ႇၶူဝ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။

ၶွမ်ႊမတီႊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ ၵမ်း 34 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝၼ်းတီႈ 27 ထိုင် 29 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ႁွႆးဝႃႈမီးပၢင်ၵုမ် 2 ၸိုင်ႈမိူင်း။ ၸင်ႇဝႃႈၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉမီးပလိၵ်ႈပႂ်ႉတၢင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးဢေႃႈ။ ၵူၺ်းဝႃႈ ထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ပႂ်ႉၼမ်ဝႆႉဢေႃႈ။ ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းသုၵ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်သီႇယႅၵ်ႈၾႆးၶဵဝ် ၾႆးလႅင် ႁိမ်းၵၢတ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းဝဵင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမတီႊ လႅၼ်လိၼ် 2 ၸိုင်ႈမိူင်း ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် သွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဵင်းတုင် ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵဵင်းႁၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းသေတႃႉ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်းထိုင်ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၊ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းယူႇလႅၼ်လိၼ်ထတ်းသၢင်ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း