Monday, May 29, 2023

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသုင် တုမ်ႉယွၼ်ႈတႃႇႁပ်ႉ/ သူင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း

Must read

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  သင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း  ၊  ၶၢဝ်းၼႆႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈသမ်ႉသုင်ႁႅင်း  ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁပ်ႉ/သူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း။

Photo: SHAN- ၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ လူဝ်ႇၵႂႃႇႁပ်ႉ/ သူင်ႇ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း။  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉ ၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်း ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပေႃးသုၵ်ႉၵႂႃႇမူတ်း။ ႁိမ်ၵၼ်သႂ်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းပေႃးထၢၼ်ႇ ပိူၼ်ႈပၼ်လၢႆၵၼ်ယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈသႂ်ႇယဝ်ႉ  လူဝ်ႇၵႂႃႇၵႂႃႇပႆပႆ ၵႂႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း။  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/6/2022 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသႅၼ်း 92 ၼိုင်ႈလိတ်ႊ 2,275 ပျႃး၊ 95 သမ်ႉ ၼိုင်ႈလိတ်ႊ 2,360 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈ ၵၢင်ဝဵင်းၼႆႉ ပိၵ်ႉၸဵမ်ၸဝ်ႉ ။  ယွၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်းမူတ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် ပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ  ၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈၼႆႉ  လမ်ႇလွင်ႈသုတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ဝဵင်းႁူၺ်ႈလွႆ ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇၵေႃႈယၢပ်ႇ ။  ဢမ်ႇမိူၼ်ဢေးတႃႇယႃႇ ယွင်ႁူၺ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။  တၢင်းၼၼ်ႉတႄႉ သဵၼ်ႈတၢင်းပဵင်း ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇၵေႃႈ လႆႈ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃးၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈၼိုင်ႈလိတ်ႊလႂ်ထိုင် 2,500 ပျႃးၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႈ တႄႇဢဝ်ဝူင်ႈၼႆႉမႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊ 3,000 ပၢႆ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈ (ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း) မၢင်ႁၢၼ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း မၢင်ၵေႃႉ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈ ပႆတိၼ်လၢႆၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈမီး။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း